Aktuality

Mediální výchova s panem starostou

Mediální výchova s panem starostou

Na pozvání řeporyjských deváťáků, kteří se v tomto školním roce zapsali do mediální výchovy... 

Konečně spolu ve škole

Konečně spolu ve škole

Fotografie z hodin matematiky, českého jazyka, ČJS a TV - 4. B.

Projekty a skupinová práce v 5. A aneb když naši páťáci tvoří...

Projekty a skupinová práce v 5. A aneb když naši páťáci tvoří...

Učení jsme v letošním školním roce měli opravdu jiné než v jiných letech. 

Myšlenková mapa – 8. třídy

Myšlenková mapa – 8. třídy

Po probrání všech krajů České Republiky, bylo třeba vše zopakovat a ukotvit získané informace a znalosti.

Pohádka o červené karkulce

Pohádka o červené karkulce

 „Chcete-li, aby byly vaše děti chytré, čtěte jim pohádky. Chcete-li, aby byly ještě chytřejší, čtěte jim více pohádek.“ Albert Einstein

Přírodovědné bingo

Přírodovědné bingo

Čtvrťáci si páteční slunečný den zpříjemnili zábavnou aktivitou, kterou jsme si nazvali „Přírodovědné bingo“. 

Dopis anglicky mluvícímu kamarádovi 8. třídy

Dopis anglicky mluvícímu kamarádovi 8. třídy

I během distanční výuky probíhá mezipředmětová spolupráce.

Německý jazyk - projekt

Německý jazyk - projekt

I při distanční výuce jsou žáci schopni tvořit. 

Indiáni ve škole

Indiáni ve škole

Indiáni, ti se mají! Celý den si jenom hrají….

Pohybem kolem světa - průběžné výsledky

Pohybem kolem světa - průběžné výsledky

Pojďme se po roce zvednout od počítačů a obejděme společně celou zeměkouli. 

Den Země ve 4.A

Den Země ve 4.A

Konec dubna (22. 4.) je tradičně spojován s oslavou Dne Země. Vzhledem k tomu, že nám letos do výuky zasahuje rotační výuka, připravili jsme si tematický den už na 16. 4..

Tvoření ve 4. B

Tvoření ve 4. B

Rudolf II. na obraze od renezančního malíře Arcimbolda inspiroval 4. B k vytvoření těchto obrázků.

Čtvrťáci pomohli zvířatům v Safari parku

Čtvrťáci pomohli zvířatům v Safari parku

Žáci 4. A ve spolupráci s paní učitelkou třídní a rodiči podpořili Safari Park ve Dvoře Králové.

O škole

O škole

Pan učitel Zdeněk Kauer ve spolupráci s kolegy pro vás připravil novou podstránku "O škole". 

Žáci se učí navzájem

Žáci se učí navzájem

V rámci hodin finanční gramotnosti dostali žáci za úkol připravit prezentaci z daného tématu „Finanční produkty“. 

Online výuka očima 4. A

Online výuka očima 4. A

Žáci 4. A kreslili na téma "Online výuka mýma očima". 

Elektrizující hodina fyziky se Skupinou ČEZ

Elektrizující hodina fyziky se Skupinou ČEZ

Na začátku března 2021 jsme s žáky 9. tříd on-line navštívili elektrárnu Temelín.

Učíme a doučujeme online...

Učíme a doučujeme online...

Školní družina

Školní družina

Ukázka toho, jak je dětem ve školní družině prima.

Pojďte se k nám podívat.....

Angličtina od první třídy

Angličtina od první třídy

Na naší škole se učíme anglicky hned od první třídy. Ze začátku se děti formou her a písní seznamují s cizím jazykem. 

Využití ICT již od prvních tříd

Využití ICT již od prvních tříd

Na prvním stupni naší školy využíváme informační a komunikační technologie ve všech ročnících. Všechny učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí a vizualizérem

Masopust u prvňáků

Masopust u prvňáků

Již od pondělí si žáci ve třídách vyráběli výzdobu na páteční karnevalové učení.  

Osvětové materiály k bezpečnému chování v online prostředí

Bezplatný internet na 2. pololetí pro žáky znevýhodněných rodin

Bezplatné datové připojení na 6 mesíců jako podpora znevýhodněných rodin. 

Mezinárodní vánoční projekt

Mezinárodní vánoční projekt

Je už tradicí, že se  naše škola v rámci projektu E-twinning zapojuje do mezinárodních projektů.

Adventní pozdrav do Berlína

Adventní pozdrav do Berlína

Přítomnost žáků ve školních lavicích kráčí mimo jiné ruku v ruce s možností pouštět se do nejrůznějších tvůrčích činností, jež by se při distanční výuce daly organizovat jen stěží.

Čtvrťáci na výstavě

Čtvrťáci na výstavě

Dne 2. 10. navštívili žáci 4. ročníků výstavu exotického ptactva. Výstavu pořádal ZO ČSCH Řeporyje. Žáci měli možnost vidět mnoho exotických ptáků a zároveň se dozvědět zajímavosti, spojené s jejich životem. Karolína Koutecká

Stěhování národů ve 4. třídách - zážitková pedagogika nejen v hodinách vlastivědy

Stěhování národů ve 4. třídách - zážitková pedagogika nejen v hodinách vlastivědy

V hodinách vlastivědy se snažíme našim žákům učivo zpestřit a přiblížit.  

Hudební výchova bez zpěvu

Hudební výchova bez zpěvu

Koronavirová opatření sice znamenají zákaz zpěvu v hodinách hudební výchovy, naštěstí máme mnoho dalších aktivit, které se dají během výuky dělat.

Prvňáčci

Prvňáčci

V úterý 1. září 2020 nám začal nový školní rok. Prvňáčci se sešli se svými rodiči, prarodiči a sourozenci před nově zrekonstruovanou školou.

Venkovní sportoviště a tělocvična

V současné době je opět možné pronajmout venkovní sportoviště a tělocvičnu.

Zpátky ze školy v přírodě

Zpátky ze školy v přírodě

Řeporyjští žáci 6. a 7. ročníku zahájili první týden školního roku 2020/21 zotavovacím pobytem na škole v přírodě...

Slavnostní zahájení provozu nové tělocvičny

Slavnostní zahájení provozu nové tělocvičny

 5.3. byl slavnostě zahájen provoz nové haly za účasti ministra školství, náměstka primátora a Televize PrahaTV...  

Šachový turnaj

Šachový turnaj

Dne 3.2.2020 proběhl Pražský přebor školních družstev...

Déčko u nás natáčelo Wifinu

Déčko u nás natáčelo Wifinu

Ke konci ledna se u nás na škole někteří žáci šestých tříd zúčastnili natáčení pro televizní kanál Déčko...

Distanční výuka

Na distanční výuku jsme se připravovali.

Žáci šestého ročníku začínají s anglickou konverzací

Žáci šestého ročníku začínají s anglickou konverzací

Jak jinak by mohli žáci šestých ročníků začít konverzaci v anglickém jazyce na druhém stupni než povídáním si o tom, co je v jejich životě jedinečné a nenahraditelné – téma RODINA.

Mezinárodní Vánoce

Mezinárodní Vánoce

Minulý rok jsme v rámci projektu e-twinning zahájili v hodinách angličtiny spolupráci se školami v EU...

Mediální výchova v naší škole - Projekt O2 Chytrá škola

Projekt O2 Chytrá škola pomáhá především pedagogům a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa...

Řeporyjští učitelé v Berlíně

Řeporyjští učitelé v Berlíně

V rámci projektu „Inkluze a mezikulturní vzdělávání“si mohou učitelé rozšiřovat svou odbornost v zahraničí...

Déčko u nás natáčelo Zprávičky

Déčko u nás natáčelo Zprávičky

Křest knihy Řeporyjské pohádky na akci Řeporyjská strašidýlka...

Pohádky z Řeporyjí

Pohádky z Řeporyjí

Knížka Pohádky z Řeporyjí spisovatele Petra Březiny, kterou doprovodili svými kresbami žáci místní základní školy...

Přespolní běh - školní kolo

Přespolní běh - školní kolo

V prvním školním týdnu nemohl chybět přespolní běh...

Festival vědy

Festival vědy

Festival vědy 2019, dříve jste znali pod názvem Vědecký jarmark...