Aktuality

Škola v přírodě 6. ročník - Druhý den.

Škola v přírodě 6. ročník - Druhý den.

Dnešní ráno začalo svižnou rozcvičkou.

Školská rada

Vážení rodiče, v prosinci 2021 končí funkční období současné školské rady.

Novinky ze školy

Novinky ze školy

Léto 2021 jsme využili k rekonstrukci hlavní budovy školy a výstavbě venkovní učebny. 

Devítky na výletě

Devítky na výletě

První náš letošní výlet byl do legiovlaku, který stojí v Holešovicích, kam jsme se obě deváté třídy vydaly v pátek 3.9. 2021

Člověk a svět práce ve 4. B

Člověk a svět práce ve 4. B

Hmyzí domečky, to bylo téma naší první hodiny Člověk a svět práce ve 4. B

Škola v přírodě 7. a 8. ročník

Škola v přírodě 7. a 8. ročník

Žáci 7. a 8. tříd bezpečně vrátili do svých domovů ze školy v přírodě. 

Sportovní den pro druhé a čtvrté třídy

Sportovní den pro druhé a čtvrté třídy

Za krásného počasí vyrazilo pět tříd sportovat.

Krtkův svět

Krtkův svět

Hned třetí den školy se vydali prvňáčci na celodenní výlet a užili si dárek od Městské části Praha – Řeporyje. 

Prvňáčci 2021/2022

Prvňáčci 2021/2022

Středa 1. 9. 2021 byla pro žáky prvních tříd velký den. 

Novinka ve škole - Papíromat

Novinka ve škole - Papíromat

ISIC na naší škole

ISIC na naší škole

Mezinárodní identifikační průkaz studenta.

Burza kroužků

Burza kroužků

Ve čtvrtek 2. 9. 2021 v 17:00 v areálu školy ZŠ Praha 5 - Řeporyje proběhne "Burza kroužků". Těšíme se na vás.

IQLandia v Liberci

IQLandia v Liberci

Jednoho červnového dne se žáci čtvrtých tříd vydali za chytrou zábavou do centra IQLandia v Liberci. 

Tutoři z pátých tříd

Tutoři z pátých tříd

Žáci 5.A a 5. B si společně s prvňáčky vyzkoušeli čtenářskou aktivitu Tutorské čtení.

Čtvrťáci na výletě v Hrusicích

Čtvrťáci na výletě v Hrusicích

V úterý 15. 6. se žáci čtvrtých tříd vydali na poznávací výlet do rodného města malíře a spisovatele Josefa Lady do Hrusic. 

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

V září se naši prvňáčci společně s Alenkou, Michalem a pohádkovým kocourem Samem vypravili na velkou cestu do Království čtenářů. 

Referáty z fyziky – šesťáci

Referáty z fyziky – šesťáci

Ve druhém pololetí měli všichni žáci šestých tříd za úkol zvolit si jedno z připravených témat ze světa fyziky a vypracovat na něj referát.

Strahovská knihovna

Strahovská knihovna

3.A si na školním výletě užila krás staré Prahy. 

FB profil - obojživelníci

FB profil - obojživelníci

V dnešní době jsou všude kolem nás různé sociální sítě.  

Badminton u nás na škole

Badminton u nás na škole

Od září bude na naší škole otevřený kroužek badmintonu.

Exkurze v továrně na zprávy

Exkurze v továrně na zprávy

Po nedávné besedě s řeporyjským panem starostou Pavlem Novotným o bulváru si žáci naší školy zpestřili hodiny mediální výchovy návštěvou významné zpravodajské agentury České tiskové kanceláře (ČTK).

Výtvarná výchova v 6. třídách

Výtvarná výchova v 6. třídách

Po skončení distanční výuky jsme se konečně dočkali výuky hudební, tělesné a výtvarné výchovy. 

Hrajeme si a učíme se v trávě

Hrajeme si a učíme se v trávě

Žáci 4. A využili krásného počasí a vyrazili na palouček nedaleko školy.

Den plný pohádek

Den plný pohádek

Co to znamená, když páťáci připraví program pro prvňáčky a druháčky?

Na týden ornitologem

Na týden ornitologem

Když konečně přišlo kalendářní jaro, tak žáci bohužel stále byli doma na distanční výuce.

Mediální výchova s panem starostou

Mediální výchova s panem starostou

Na pozvání řeporyjských deváťáků, kteří se v tomto školním roce zapsali do mediální výchovy... 

Konečně spolu ve škole

Konečně spolu ve škole

Fotografie z hodin matematiky, českého jazyka, ČJS a TV - 4. B.

Projekty a skupinová práce v 5. A aneb když naši páťáci tvoří...

Projekty a skupinová práce v 5. A aneb když naši páťáci tvoří...

Učení jsme v letošním školním roce měli opravdu jiné než v jiných letech. 

Myšlenková mapa – 8. třídy

Myšlenková mapa – 8. třídy

Po probrání všech krajů České Republiky, bylo třeba vše zopakovat a ukotvit získané informace a znalosti.

Pohádka o červené karkulce

Pohádka o červené karkulce

 „Chcete-li, aby byly vaše děti chytré, čtěte jim pohádky. Chcete-li, aby byly ještě chytřejší, čtěte jim více pohádek.“ Albert Einstein

Přírodovědné bingo

Přírodovědné bingo

Čtvrťáci si páteční slunečný den zpříjemnili zábavnou aktivitou, kterou jsme si nazvali „Přírodovědné bingo“. 

Dopis anglicky mluvícímu kamarádovi 8. třídy

Dopis anglicky mluvícímu kamarádovi 8. třídy

I během distanční výuky probíhá mezipředmětová spolupráce.

Německý jazyk - projekt

Německý jazyk - projekt

I při distanční výuce jsou žáci schopni tvořit. 

Indiáni ve škole

Indiáni ve škole

Indiáni, ti se mají! Celý den si jenom hrají….

Pohybem kolem světa - průběžné výsledky

Pohybem kolem světa - průběžné výsledky

Pojďme se po roce zvednout od počítačů a obejděme společně celou zeměkouli. 

Den Země ve 4.A

Den Země ve 4.A

Konec dubna (22. 4.) je tradičně spojován s oslavou Dne Země. Vzhledem k tomu, že nám letos do výuky zasahuje rotační výuka, připravili jsme si tematický den už na 16. 4..

Tvoření ve 4. B

Tvoření ve 4. B

Rudolf II. na obraze od renezančního malíře Arcimbolda inspiroval 4. B k vytvoření těchto obrázků.

Čtvrťáci pomohli zvířatům v Safari parku

Čtvrťáci pomohli zvířatům v Safari parku

Žáci 4. A ve spolupráci s paní učitelkou třídní a rodiči podpořili Safari Park ve Dvoře Králové.

O škole

O škole

Pan učitel Zdeněk Kauer ve spolupráci s kolegy pro vás připravil novou podstránku "O škole". 

Žáci se učí navzájem

Žáci se učí navzájem

V rámci hodin finanční gramotnosti dostali žáci za úkol připravit prezentaci z daného tématu „Finanční produkty“. 

Online výuka očima 4. A

Online výuka očima 4. A

Žáci 4. A kreslili na téma "Online výuka mýma očima". 

Elektrizující hodina fyziky se Skupinou ČEZ

Elektrizující hodina fyziky se Skupinou ČEZ

Na začátku března 2021 jsme s žáky 9. tříd on-line navštívili elektrárnu Temelín.

Učíme a doučujeme online...

Učíme a doučujeme online...

Školní družina

Školní družina

Ukázka toho, jak je dětem ve školní družině prima.

Pojďte se k nám podívat.....

Angličtina od první třídy

Angličtina od první třídy

Na naší škole se učíme anglicky hned od první třídy. Ze začátku se děti formou her a písní seznamují s cizím jazykem. 

Využití ICT již od prvních tříd

Využití ICT již od prvních tříd

Na prvním stupni naší školy využíváme informační a komunikační technologie ve všech ročnících. Všechny učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí a vizualizérem

Masopust u prvňáků

Masopust u prvňáků

Již od pondělí si žáci ve třídách vyráběli výzdobu na páteční karnevalové učení.  

Osvětové materiály k bezpečnému chování v online prostředí

Bezplatný internet na 2. pololetí pro žáky znevýhodněných rodin

Bezplatné datové připojení na 6 mesíců jako podpora znevýhodněných rodin. 

Mezinárodní vánoční projekt

Mezinárodní vánoční projekt

Je už tradicí, že se  naše škola v rámci projektu E-twinning zapojuje do mezinárodních projektů.

Adventní pozdrav do Berlína

Adventní pozdrav do Berlína

Přítomnost žáků ve školních lavicích kráčí mimo jiné ruku v ruce s možností pouštět se do nejrůznějších tvůrčích činností, jež by se při distanční výuce daly organizovat jen stěží.

Čtvrťáci na výstavě

Čtvrťáci na výstavě

Dne 2. 10. navštívili žáci 4. ročníků výstavu exotického ptactva. Výstavu pořádal ZO ČSCH Řeporyje. Žáci měli možnost vidět mnoho exotických ptáků a zároveň se dozvědět zajímavosti, spojené s jejich životem. Karolína Koutecká

Stěhování národů ve 4. třídách - zážitková pedagogika nejen v hodinách vlastivědy

Stěhování národů ve 4. třídách - zážitková pedagogika nejen v hodinách vlastivědy

V hodinách vlastivědy se snažíme našim žákům učivo zpestřit a přiblížit.  

Hudební výchova bez zpěvu

Hudební výchova bez zpěvu

Koronavirová opatření sice znamenají zákaz zpěvu v hodinách hudební výchovy, naštěstí máme mnoho dalších aktivit, které se dají během výuky dělat.

Prvňáčci

Prvňáčci

V úterý 1. září 2020 nám začal nový školní rok. Prvňáčci se sešli se svými rodiči, prarodiči a sourozenci před nově zrekonstruovanou školou.

Venkovní sportoviště a tělocvična

V současné době je opět možné pronajmout venkovní sportoviště a tělocvičnu.

Zpátky ze školy v přírodě

Zpátky ze školy v přírodě

Řeporyjští žáci 6. a 7. ročníku zahájili první týden školního roku 2020/21 zotavovacím pobytem na škole v přírodě...

Slavnostní zahájení provozu nové tělocvičny

Slavnostní zahájení provozu nové tělocvičny

 5.3. byl slavnostě zahájen provoz nové haly za účasti ministra školství, náměstka primátora a Televize PrahaTV...  

Šachový turnaj

Šachový turnaj

Dne 3.2.2020 proběhl Pražský přebor školních družstev...

Déčko u nás natáčelo Wifinu

Déčko u nás natáčelo Wifinu

Ke konci ledna se u nás na škole někteří žáci šestých tříd zúčastnili natáčení pro televizní kanál Déčko...

Žáci šestého ročníku začínají s anglickou konverzací

Žáci šestého ročníku začínají s anglickou konverzací

Jak jinak by mohli žáci šestých ročníků začít konverzaci v anglickém jazyce na druhém stupni než povídáním si o tom, co je v jejich životě jedinečné a nenahraditelné – téma RODINA.

Mezinárodní Vánoce

Mezinárodní Vánoce

Minulý rok jsme v rámci projektu e-twinning zahájili v hodinách angličtiny spolupráci se školami v EU...

Mediální výchova v naší škole - Projekt O2 Chytrá škola

Projekt O2 Chytrá škola pomáhá především pedagogům a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa...

Řeporyjští učitelé v Berlíně

Řeporyjští učitelé v Berlíně

V rámci projektu „Inkluze a mezikulturní vzdělávání“si mohou učitelé rozšiřovat svou odbornost v zahraničí...

Déčko u nás natáčelo Zprávičky

Déčko u nás natáčelo Zprávičky

Křest knihy Řeporyjské pohádky na akci Řeporyjská strašidýlka...

Pohádky z Řeporyjí

Pohádky z Řeporyjí

Knížka Pohádky z Řeporyjí spisovatele Petra Březiny, kterou doprovodili svými kresbami žáci místní základní školy...

Přespolní běh - školní kolo

Přespolní běh - školní kolo

V prvním školním týdnu nemohl chybět přespolní běh...

Festival vědy

Festival vědy

Festival vědy 2019, dříve jste znali pod názvem Vědecký jarmark...