Aktuality

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

Pasování prvňáků na čtenáře je nejen oslavou jejich prvních čtenářských úspěchů, ale také klíčovým momentem, který může podpořit jejich celoživotní lásku ke knihám a učení.

Fyzika hrou se stavebnicí Electronic kit

Fyzika hrou se stavebnicí Electronic kit

Electronic kit je vzdělávací stavebnice určená k jednoduchému a přehlednému seznámení s principy elektroniky.

Spolupráce se studiem Bubec

Spolupráce se studiem Bubec

Po tři květnové dny se žáci prvních až šestých ročníků střídali na projekci Planetária Praha ve studiu Bubec.

Den dětí v ŠD

Den dětí v ŠD

V pátek 31. 5. se na školním hřišti konalo sportovní odpoledne, které přineslo radost nejen dětem, ale i vychovatelkám.

Poznáváme včelky

Poznáváme včelky

Návštěva Včelího domu v Hulicích byla pro naše prvňáčky nejen skvělým způsobem,

Putování po moravských krajích

Putování po moravských krajích

Vlakem za dobrodružstvím - 4. třídy

Páťáci na škole v přírodě

Páťáci na škole v přírodě

Ke konci školního roku se páté třídy vydaly na školu v přírodě do Bedřichova.

Vzkaz maminkám a tatínkům žáků 4.B: Odložte kuchařské zástěry!

Vzkaz maminkám a tatínkům žáků 4.B: Odložte kuchařské zástěry!

Pracovní činnosti jsme letos zakončili ve školní kuchyňce.

Deváťáci v prvních třídách

Deváťáci v prvních třídách

V uplynulých dnech žáci devátých tříd měli jedinečnou příležitost stát se na jeden den učiteli

Obhajoby ročníkových prací

Obhajoby ročníkových prací

Začátkem června proběhly na naší škole obhajoby ročníkových prací žáků 9 tříd.

Den bez batohů

Den bez batohů

Tuto akci pořádal žákovský senát.

Děti dětem

Děti dětem

Vystoupení dramatického kroužku a kroužku flétniček.

ŠVP 8. ročník

ŠVP 8. ročník

České Švýcarsko

Továrna na zprávy

Továrna na zprávy

K nedílnému zpestření výuky mediální výchovy patří besedy či exkurze.

Školní výlet 7. B

Školní výlet 7. B

Den druhý

Na skok do Austrálie

Na skok do Austrálie

Na pomyslný výlet k protinožcům vzala žáky naší školy paní Gabriela Badinová – speciální pedagožka pobývající téměř sedmnáct let na půdě nejmenšího světového kontinentu.

Plavecko -běžecký závod

Plavecko -běžecký závod

Pro letošní školní rok máme doplaváno a doběháno.

Barevný den

Barevný den

Terezín

Terezín

Památník Terezín je místo s pohnutou historií, které podává svědectví o tragickém osudu tisíců lidí, kteří jím prošli.

Celodenní výlet do ZOO Praha

Celodenní výlet do ZOO Praha

V pondělí 29. dubna se první třídy společně vydaly na výlet do Zoologické zahrady Praha.

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

V rámci hodin tělesné výchovy žáci absolvovali plavecký výcvik,

Zoopark Karlštejn se školní družinou

Zoopark Karlštejn se školní družinou

Třetí květnovou středu jsme vyrazili s druháky a třeťáky vlakem na výlet do Zooparku na Karlštejn.

Zelenější kabát – Nadace O2 Sázej stromy.cz

Zelenější kabát – Nadace O2 Sázej stromy.cz

Nedávno jsme Vás informovali o získání grantu od Nadace O2 projektu Sázej stromy.cz.

Swap sazenic a semínek

Swap sazenic a semínek

Pohár rozhlasu

Pohár rozhlasu

Kategorie IV - starší žákyně

Jaro ve družině

Jaro ve družině

Březen byl v naší družině ve znamení příprav na Velikonoce.

Žáci 6. ročníku vytvářejí vlastní deskové hry a objevují starověké civilizace

Žáci 6. ročníku vytvářejí vlastní deskové hry a objevují starověké civilizace

Žáci šestých ročníků měli v několika uplynulých hodinách za úkol zopakovat si fascinující látku starověkých států a civilizací,

ŠVP Špindlerův Mlýn

ŠVP Špindlerův Mlýn

První den jsme stihli prozkoumat nejbližší okolí a pořádně se vyválet ve sněhu.

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

Těsně před branami celostátního kola končí naše cesta soutěží Finanční gramotnost.

Hasiči ve škole

Hasiči ve škole

Děkujeme SDH Řeporyje!

Matematický klokan

Matematický klokan

I v letošním roce jsme se tradičně zúčastnili soutěže Matematický Klokan.

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

Dne 3.4.2024 se konalo oblastní kolo matematické olympiády v kategorii Z8, kterého se zúčastnili Jakub Paliatka (8.B) a Matěj Šimáček (8.B).

Zkouška akrobacie

Zkouška akrobacie

Hodina TV 9. B

Fyzikální olympiáda

Fyzikální olympiáda

Postup do obvodního kola.

Březen - měsíc knihy

Březen - měsíc knihy

Obě 4. třídy si během března mohly vyzkoušet plnění různých úkolů.

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

Dovolte mi touto cestou pogratulovat našemu skvělému týmu ve složení Matěj Hejduk (9.A), Šimon Ryba (9.B) a Aneta Bláhová (9.B),

Výuka moderních dějin prostřednictvím osobních prožitků žáků

Výuka moderních dějin prostřednictvím osobních prožitků žáků

V posledním březnovém týdnu se žáci pátých tříd přenesli do minulého století.

Přírodopis

Přírodopis

7. B si na hodině přírodopisu vyzkoušela jednu z nejzajímavějších vlastností rostlin konkrétně mechů.

Čtenářská dílna ve 4. B

Čtenářská dílna ve 4. B

Kniha Klub divných dětí 

Bruslení

Bruslení

Na stadionu Bronzová se v zimních měsících odehrála mimořádná událost, která přinesla radost mnoha dětem.

Dětský fotbalový pohár

Dětský fotbalový pohár

14.3. 2024 si v semifinále turnaje Dětského fotbalového poháru vysoutěžili naši žáci prvních a druhých tříd skvělé druhé místo.

Začali jsme druhé pololetí

Začali jsme druhé pololetí

Díky moderní době a bohaté nabídce dnešních technologií se výuka stále vyvíjí, 

Fotbalový turnaj

Fotbalový turnaj

Žáci prvních a druhých tříd se zúčastnili fotbalového turnaje na Zličíně.

ŠVP 4. třídy

ŠVP 4. třídy

Škola v přírodě byla skvělá. 

Prožíváme žně

Prožíváme žně

Která škola by se nechtěla pochlubit úspěchy svých žáků?

Návštěva Českého rozhlasu

Návštěva Českého rozhlasu

K nedílné součásti výuky mediální výchovy patří také besedy či exkurze.

Únor ve družině

Únor ve družině

V uplynulých čtrnácti dnech byl program ve školní družině plný zábavy, tance, legrace a tvoření.

Laboratorní práce z fyziky - 7. A,B

Laboratorní práce z fyziky - 7. A,B

Základem našeho vzdělávacího procesu jsou nejenom teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti získané skrze laboratorní práce.

Recitační soutěž na 1. stupni

Recitační soutěž na 1. stupni

Začátkem února se na prvním stupni rozběhla třídní kola soutěží v recitaci.

Vzory mužského rodu

Vzory mužského rodu

Žáci 4. B procvičují vzory mužského rodu pomocí oblíbeného domina.

Prvostupňová olympiáda v anglickém jazyce

Prvostupňová olympiáda v anglickém jazyce

O tom, že úroveň osvojování si znalostí angličtiny jako nemateřského jazyka

Judo na tělesné výchově

Judo na tělesné výchově

Slavíme úspěch

Slavíme úspěch

V obvodním kole olympiády v německém jazyce získala naše žákyně

Tulipány pro Amélii

Tulipány pro Amélii

Přinášejí naději a radost s účastí prvního stupně

Výlet do kina se školní družinou

Výlet do kina se školní družinou

Po vysvědčení jsme se v rámci školní družiny vydali na výlet do kina.

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

V letošním školním roce jsme do oblastního kola matematické olympiády v kategorii Z9 měli možnost vyslat dvě zástupkyně devátých tříd.

Vlajkodrom

Vlajkodrom

Školáci, které baví rozpoznávání národních vlajek, si mohli přijít na své v geografické soutěži Vlajkodrom.

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce

V lednu proběhla na naší škole olympiáda z českého jazyka pro žáky 8. a 9. ročníků.

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

Naše škola se i v letošním školním roce již tradičně účastní soutěže Finanční gramotnost.

Rodinná výchova

Rodinná výchova

Pečení a smažení 9. A a 9. B

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády

Poměrně značné oblibě se těší u druhostupňových žáků soutěž v poměřování geografických vědomostí.

Čeština zábavně

Čeština zábavně

Žáci 4. tříd si dnes v rámci skupinek procvičili spolupráci a zaměřili se na vzory podstatných jmen.

Leden ve družině

Leden ve družině

První měsíc v novém roce jsme věnovali kreativnímu tvoření.

Učíme se navzájem

Učíme se navzájem

Žáci 9. tříd vytvořili ve skupinách plakát s přehledem minerálů.

Výsledky olympiády v německém jazyce

Výsledky olympiády v německém jazyce

Vedle angličtiny jakožto hlavního cizího jazyka nabízíme našim školákům

Velké vítězství 4.B v celorepublikové soutěži Pompo

Velké vítězství 4.B v celorepublikové soutěži Pompo

V listopadu projevili žáci 4.B zájem zúčastnit se soutěže vypsanou společností Pompo.

Prezentace podnebných pásů v 5. A

Prezentace podnebných pásů v 5. A

Výsledky olympiády v anglickém jazyce - II. stupeň

Výsledky olympiády v anglickém jazyce - II. stupeň

Při pořádání školního kola druhostupňové olympiády v anglickém jazyce praskaly učebny ve švech.

Kaligramy

Kaligramy

Žáci ze 4.B se v hodině českého jazyka seznámili s kaligramy. 

Adventní čas v ŠD

Adventní čas v ŠD

Prosinec je za námi a zde je krátké ohlédnutí za adventním časem v naší školní družině.

Vlajkodrom

Vlajkodrom

Naši žáci se již připravují...

Vánoční přespávačka 4.B

Vánoční přespávačka 4.B

Už podruhé se nám letos podařilo se sejít v potemnělých prostorách školy.

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce

8.B zakončila výuku anglické konverzace v tomto roce venkovním vánočním kvízem.

Putování čtvrtých tříd Českem pokračuje

Putování čtvrtých tříd Českem pokračuje

Česká republika je hodně rozmanitá a je opravdu těžké vybrat,

Ples 2023

Ples 2023

Ve čtvrtek dne 21.12.2023 proběhl již tradiční školní vánoční ples.

Zaskoč ho

Zaskoč ho

V posledním adventním týdnu poctil svou návštěvou naši školu historik a geograf Jiří Martínek.

Vánoční hodiny angličtiny

Vánoční hodiny angličtiny

Zima v ŠD

Zima v ŠD

Když sněhová zábava ožije: Děti ve školní družině si užily bobování a stavění sněhuláků!

JumpPark Zličín

JumpPark Zličín

Poslední třídnickou hodinu v letošním roce využila třída 6. B aktivně –

Laboratorní práce z fyziky - 8.A,B

Laboratorní práce z fyziky - 8.A,B

V dnešní laboratorní práci žáci 8. tříd měřili přijaté a odevzdané teplo.

Adventní výlet na Pražský hrad s prohlídkou katedrály

Adventní výlet na Pražský hrad s prohlídkou katedrály

V předvánočním čase jsme se s našimi druháčky vypravili na jedno z nejvýznamnějších českých historických míst – Pražský hrad, 

Chemie prakticky a zábavně

Chemie prakticky a zábavně

Žáci devátých tříd si sami vyzkoušeli spočítat správnou koncentraci roztoku a 

Krabice od bot

Krabice od bot

Již druhým rokem jsme se zúčastnili celostátního projektu „Krabice od bot – Když děti darují dětem“, který pořádá Diakonie ČCE.

Počítačová gramotnost žáků 2. A a 2. B

Počítačová gramotnost žáků 2. A a 2. B

Naši druháčci začínají objevovat fascinující svět počítačů.

Mikuláš ve družině

Mikuláš ve družině

Každý rok přichází do naší školní družiny období plné radosti, očekávání a příjemného napětí - období před Mikulášem!

Vlastivědná vycházka žáků pátých tříd na Pražský hrad a jejich postřehy

Vlastivědná vycházka žáků pátých tříd na Pražský hrad a jejich postřehy

Viděli jsme Vladislavský sál, kde byla krásná kancelář.

Cesta do pravěku

Cesta do pravěku

Jaké to je býti archeologem“ zakusili nedávno na vlastní kůži žáci 6. ročníku.

Slavnost Slabikáře

Slavnost Slabikáře

V pátek se konala slavnost předávání slabikáře v první třídě, a to s osobním dotekem kouzelnice Agáty, věrné pomocnice krále Oty I.

Londýn

Londýn

Bylo to dobrodružství...

Žáci 9. třídy základní školy sázeli stromy ve školním areálu

Žáci 9. třídy základní školy sázeli stromy ve školním areálu

Ve čtvrtek 16. listopadu se konala akce, při které žáci 9. třídy sázeli dřeviny ve školním areálu.

27. listopad 2023

27. listopad 2023

V den stávky strávili učitelé se svými žáky čas vyplněný rozmanitými herními aktivitami. 

Určování obojživelníků podle klíče

Určování obojživelníků podle klíče

Výuka ve venkovním prostředí žáků 7. tříd.

Tutorské čtení

Tutorské čtení

Tutorské čtení starších žáků mladším mělo přínos jak pro ty, kteří četli, tak i pro ty, kteří poslouchali.

Když žák znenadání projeví nadání…

Když žák znenadání projeví nadání…

… tak učitelé nenechají tento dar ležet ladem.

Chemie baví

Chemie baví

Žáci osmých tříd si v praktických úlohách v rámci laboratorního cvičení ověřili znalosti nabyté během hodin chemie.

Projekt "Listování" na naší škole

Projekt "Listování" na naší škole

Žáci třetích, čtvrtých a pátých ročníků se zúčastnili projektu „Listování“, který má za úkol přiblížit literaturu dětem.

Čtení 4. třídy

Čtení 4. třídy

Žáci ze 4.B si dnes vyzkoušeli prvky čtenářské dílny.

Bramborový den

Bramborový den

Pondělí 23. října bylo ve družině bramborovým dnem.

Plavecko-běžecký pohár

Plavecko-běžecký pohár

3. závod Plavecko-běžeckého poháru 2023 - 2024 MČ PRAHA 13 je za námi.

Rytmická gymnastika

Rytmická gymnastika

Drakiáda aneb není drak jako drak

Drakiáda aneb není drak jako drak

Týden zaměřený na draky se stal jedním z nezapomenutelných projektových týdnů ve školní družině.

Den stromů 3. A

Den stromů 3. A

V pátek 20.10.proběhl Mezinárodní den stromů.

Žáci devátých tříd a pokus elektrolýza

Žáci devátých tříd a pokus elektrolýza

Kouzelné světy ve 4. třídě

Kouzelné světy ve 4. třídě

Čtvrťáci zažili kreativitu a učení spojené v jednom.

Programy všeobecné primární prevence

Programy všeobecné primární prevence

I v letošním školním roce naše škola pokračuje ve spolupráci s organizací Život bez závislostí,

Halloween ve školní družině

Halloween ve školní družině

První den měsíce listopadu přinesl do naší školní družiny oblíbenou událost

Halloweenské přespávání 4.A a 4.B

Halloweenské přespávání 4.A a 4.B

Přiblížil se večer, na školu se snesla tma…

Halloween - 1. 11. 2023

Halloween - 1. 11. 2023

Prvňáčci se učí programovat

Prvňáčci se učí programovat

Žáci se učí hrou a nyní nastal čas na procvičování.

Cvičný požární poplach ve škole

Cvičný požární poplach ve škole

Pravidlené požární cvičení pomáhá žákům, aby si zvykli na proces evakuace,

Školení první pomoci

Školení první pomoci

Dne 25. 10. 2023 proběhlo školení zaměstnanců školy.

Minerály

Minerály

V rámci hodiny přírodopisu na téma struktury minerálů v 9. třídách

Lesy Praha

Lesy Praha

Ve dnech 18.-20. 10. 2023 proběhl na naší škole program pro 1. stupeň, který pro nás připravily Lesy Praha.

Halloween

Halloween

Halloween se sice teprve blíží, ale osmáci už mají svůj večer plný masek a kouzel za sebou.

Třeťáci a čtvrťáci na procházce historickou Prahou

Třeťáci a čtvrťáci na procházce historickou Prahou

Dnes už všichni víme, kde byla 28.10.1918 vyhlášena Československá republika,

Divadlo v ŠD

Divadlo v ŠD

Ve středu 11. října navštívilo školní družinu Divadýlko z pytlíčku.

Plavecko - běžecký pohár 2

Plavecko - běžecký pohár 2

Druhý závod Plavecko-běžeckého poháru, který se tentokrát odehrál v Aquacentru Šutka, je za námi.

Září v prvních třídách

Září v prvních třídách

Měsíc září utekl jako voda a prvňáčci se postupně seznámili se školním prostředím, spolužáky a paní učitelkou.

Sportovní odpoledne

Sportovní odpoledne

Ve zdravém těle zdravý duch, a tak jsme si ve družině zasportovali pro radost .

Zasedání žákovského senátu

Zasedání žákovského senátu

Zvolení zástupci všech druhostupňových tříd dali po letních prázdninách opět hlavy dohromady.

Matematický proud

Matematický proud

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

Žáci 5. A a 5. B vyráběli domečky pro skřítky.

Jablíčkový týden ve školní družině

Jablíčkový týden ve školní družině

Projektový týden jsme zahájili malováním jablíček na asfalt barevnými křídami.

Plavecko - běžecký pohár

Plavecko - běžecký pohár

1. závod Plavecko-běžeckého poháru 2023- 2024 byl další sportovní zastávkou s žáky 4. - 9. tříd.

Šesťáci na ŠVP

Šesťáci na ŠVP

Adaptační kurz...

Přespolní běh

Přespolní běh

18.09. jsme se s žáky naší školy zúčastnili přespolního běhu, který se konal na ZŠ Klausova.

Výlet osmiček do kraje Karla Hynka Máchy

Výlet osmiček do kraje Karla Hynka Máchy

Osmáci si zpříjemnili začátek školního roku dvoudenním výletem na Kokořínsko.

Chodníkové obrazy

Chodníkové obrazy

Děti rády tráví výuku venku.

Přespolní běh 2023

Přespolní běh 2023

První školní týden byl na programu přespolní běh, kterého se zúčastnili žáci 2. až 8. ročníků.

Dopravní hřiště

Dopravní hřiště

Krtkův svět

Krtkův svět

Adaptační výlet.

Vítání prvňáčků

Vítání prvňáčků

Prvňáčky přivítaly zvonící meče. 

Nadace O2

Nadace O2

Výsledky grantového programu Sázej stromy.cz

Cirkulární škola

Cirkulární škola

Naše škola se zapojila do projektu Pražského inovačního institutu pod názvem „Cirkulární škola“.

Olymp florbal

Olymp florbal

Máme za sebou letošní poslední florbalový turnaj školních kroužků, který byl pořádaný ve sportovní hale SH Lužiny na pražských Stodůlkách.

Malí zahradníci ve družině

Malí zahradníci ve družině

V posledním školním týdnu se žákům podařilo sklidit na záhonech úrodu.

Rozloučení s deváťáky 2023

Rozloučení s deváťáky 2023

Přejeme šťastné vykročení do nové životní etapy. 

Tepfactor

Tepfactor

V závěru školního roku jsme s žáky sedmých a devátých tříd vyrazili do světa týmových her Tepfactor na Slapech.

Dvoudenní výlet - 7. ročník

Dvoudenní výlet - 7. ročník

V posledním týdnu školního roku vyrazili na dvoudenní výlet i žáci sedmých tříd

Putování po Jeseníkách

Putování po Jeseníkách

Před blížícím se vysvědčením vyrážejí školáci se svými učiteli běžně na všelijaké výlety. 

Pódium 2023

Pódium 2023

Nejlepší z nejlepších...

8. B na LaserGame

8. B na LaserGame

Závěr školního roku si užíváme!

Vlastivědná vycházka Prahou

Vlastivědná vycházka Prahou

Posledním tématem vlastivědného učiva byla Praha a její památky.

Veletrh vědy

Veletrh vědy

Třebaže už se letošní deváťáci naší školy v drtivé většině zapsali po přijímačkách na vybranou střední školu či učiliště,

Navštívil nás Edison...

Navštívil nás Edison...

K prohloubení multikulturní atmosféry naší školy, stejně jako k porozumění odlišným jazykům, tradicím a zvykům,

9. A v Aquapalace

9. A v Aquapalace

Dnešní den si celá třída moc užila...

Závěrečná konference OPEN 58

Závěrečná konference OPEN 58

Pod záštitou ITveSkole.cz se dne 15. června 2023 konala v kinosále ZŠ Janského Praha 13 závěrečná konference projektu OPEN 58. 

Společné vystoupení

Společné vystoupení

V polovině měsíce června jsme se rozloučili s prací v dramatickém kroužku a v kroužku flétniček.

Předáváni ocenění

Předáváni ocenění

Dne 15. 6. 2023 se v Obřadní síni MČ Prahy 13 zúčastnili žáci ZŠ Praha 5 - Řeporyje

Obhajoby ročníkových prací

Obhajoby ročníkových prací

Tématem letošních ročníkových prací se stala Cestovní kancelář.

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

O tom, že naši prvňáčci už mají v malíčku celou abecedu,

Přespání ve škole 9. A

Přespání ve škole 9. A

Pomalu se blíží čas, kdy se s námi letošní deváťáci rozloučí.

Oslava MDD

Oslava MDD

Dne 1. června jsme společně s dětmi strávili pěkné odpoledne na školní zahradě.

Projekt - periskop

Projekt - periskop

V hodinách fyziky v sedmých třídách nás poslední týdny provází téma světelných paprsků,

Stáž Portugalsko - Faro

Stáž Portugalsko - Faro

V rámci programu OP VVV - Šablony III proběhla v polovině května roku 2023 stáž v Portugalsku,  

Čtvrťáci a jejich výlet s "přespávačkou"

Čtvrťáci a jejich výlet s "přespávačkou"

Božkovské jeskyně a Jičín

Škola v přírodě 3. třídy

Škola v přírodě 3. třídy

Hrachov

My jsme malí zahradníci

My jsme malí zahradníci

V rámci projektového vyučování "My jsme malí zahradníci "

Závěrečná konference OPEN 58

Závěrečná konference OPEN 58

15. června v 8:30 

Sociální sítě – preventivní program pro žáky 1. až 9. tříd

Sociální sítě – preventivní program pro žáky 1. až 9. tříd

Všichni žáci naší školy v uplynulých dnech zažili interaktivní právní workshop vedený JUDr. Lucií Radkovičovou, který byl zaměřený na sociální sítě pro děti.

Památník Terezín

Památník Terezín

Důmyslně postavená pevnost, která byla zasvěcena v 18. století ryze vojenským účelům,

Pohár rozhlasu - okresní kolo 8. - 9. třídy

Pohár rozhlasu - okresní kolo 8. - 9. třídy

10.5. 2023 se nejlepší atleti naší školy ZŠ- Praha 5 - Řeporyje zúčastnili prestižní atletické soutěže Pohár rozhlasu.

Škola v přírodě 1. a 2. tříd

Škola v přírodě 1. a 2. tříd

Teplice nad Metují...

Škola v přírodě  - 5. třídy (24. 5. – 28. 5. 2023)

Škola v přírodě - 5. třídy (24. 5. – 28. 5. 2023)

Poslední dubnový týden byl všemi páťáky naší školy netrpělivě očekáván.

V prvních třídách se hrálo divadlo

V prvních třídách se hrálo divadlo

První třídy mají za sebou další projektové vyučování.

Nohejbal

Nohejbal

Vybraní žáci 7. - 9. tříd byli na turnaji nohejbalu.

Potrhlé divadlo v angličtině

Potrhlé divadlo v angličtině

Představení v anglickém jazyce pro žáky 4. 5. tříd. 

Městská policie ve škole

Městská policie ve škole

Koncem měsíce dubna navštívili naši školu

Kouzla v naší družině

Kouzla v naší družině

Kouzelnické odpoledne s čarodějnicemi, kouzelníky a

Swap rostlin

Swap rostlin

V naší základní škole v Řeporyjích jsme v pátek 21. 4. 2023 

Vlastivědná vycházka

Vlastivědná vycházka

V rámci předmětu „Člověk a jeho svět“ jsme se s žáky pátých tříd vydali po stopách českých panovníků.

Matematická olympiáda - výsledky oblastního kola

Matematická olympiáda - výsledky oblastního kola

V letošním školním roce jsme na oblastní kolo matematické olympiády měli možnost vyslat hned pět úspěšných řešitelů kola školního v kategoriích Z7 a Z8.

Pečení velikonočních perníčků ve školní družině

Pečení velikonočních perníčků ve školní družině

Tak jako každý rok jsme i letos   zaseli osení,

Valentýnské šifrování v pátých třídách

Valentýnské šifrování v pátých třídách

„Te quiero.“ „Mahal kita.“ „Szeretlek.“ A nebo prostě: „Miluji tě.“.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Děkujeme za návštěvu!

Turnaj v přehazované

Turnaj v přehazované

Dne 22. 3. 2023 se konal turnaj 11 týmů v přehazované.

Školní družina v Městské knihovně

Školní družina v Městské knihovně

V posledním březnovém týdnu jsme s našimi prvňáčky navštívili Městskou knihovnu ve Stodůlkách.

Konstrukce robotických aut v pracovním vyučování

Konstrukce robotických aut v pracovním vyučování

V hodinách pracovních činností se sedmáci věnovali začátkům konstrukce robotických aut.

Poznáváme jarní květiny

Poznáváme jarní květiny

Na nevelkém stonečku spousta žlutých zvonečků.

Návrat do minulosti

Návrat do minulosti

Čas je neúprosný. Nedá se zastavit, nedá se ovlivnit… 

Pozor, zoubky!

Pozor, zoubky!

Přestože letošní zima celkem šetřila opravdovým „ladovským“ počasím, 

Hodina fyziky v 6. třídách

Hodina fyziky v 6. třídách

V laboratorní práci měli žáci za úkol zjistit hustotu pevného tělesa.

Turnaj v přehazované

Turnaj v přehazované

V úterý 21.3. se žáci a žákyně 5.tříd zúčastnili turnaje v přehazované,

Poetické dopoledne

Poetické dopoledne

Ve dnech 3. a 6. března se konalo obvodní kolo soutěže v recitaci.

Indiánské dny v 1. třídách

Indiánské dny v 1. třídách

V prvních třídách proběhly v uplynulých dvou týdnech Indiánské dny.

Školní družina v Laser game aréně Braník

Školní družina v Laser game aréně Braník

S angličtinou v kuchyni

S angličtinou v kuchyni

Karneval ŠD

Karneval ŠD

Zeměpisná olympiáda - výsledky školního kola

Zeměpisná olympiáda - výsledky školního kola

Anglická konverzace zábavně a smysluplně

Anglická konverzace zábavně a smysluplně

Poetické setkání

Poetické setkání

V pátek 10. února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže.

Olympiáda v německém jazyce – obvodní kolo Praha 5.

Olympiáda v německém jazyce – obvodní kolo Praha 5.

Děkujeme za šíření dobrého jména školy!

Dětský fotbalový pohár

Dětský fotbalový pohár

Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a blahopřejeme k úspěchu. 

Olympiáda v německém jazyce

Olympiáda v německém jazyce

Beseda s policisty

Beseda s policisty

O dodržování zákonů a sankcích, plynoucích z jejich porušování,

Střípky z mediální výchovy

Střípky z mediální výchovy

V mediální výchově to žije!

Školní družina v kině

Školní družina v kině

Krásný zážitek měli žáci 1. a 2. ročníků v den pololetního vysvědčení.

Bowlingový turnaj

Bowlingový turnaj

27. 1. 2023 vyrazily třídy 7. A a 7. B na bowlingový turnaj.

Výsledky olympiády v anglickém jazyce - II. stupeň

Výsledky olympiády v anglickém jazyce - II. stupeň

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce se těší každoročně velkému zájmu našich žáků.

Školní kolo olympiády z anglického jazyka pro 2. stupeň

Školní kolo olympiády z anglického jazyka pro 2. stupeň

Fyzika 7. ročník

Fyzika 7. ročník

V hodinách fyziky sedmých tříd nás v posledních měsících provázelo téma síly.

Prvostupňová olympiáda z anglického jazyka – průběh a výsledky

Prvostupňová olympiáda z anglického jazyka – průběh a výsledky

Školní kolo olympiády z anglického jazyka pro 1. stupeň

Školní kolo olympiády z anglického jazyka pro 1. stupeň

Adventní výlet prvních tříd

Adventní výlet prvních tříd

Ve středu 14.12. se třídy I.A a I.B společně vydaly na adventní výlet.

Výstava betlémů na Karlštejně

Výstava betlémů na Karlštejně

S žáky třetího ročníku jsme se tentokrát vydali navštívit obec Karlštejn, kam jsme vyrazili autobusem a vlakem.

Napsali o nás...

Napsali o nás...

Krabice od bot putují pod vánoční stromečky (diakonie-praha.cz)

Děkujeme za podporu, přejeme krásné Vánoce a vše dobré v novém roce 2023.

Děkujeme za podporu, přejeme krásné Vánoce a vše dobré v novém roce 2023.

Škola v obležení filmařů

Škola v obležení filmařů

Třetí adventní víkend se řeporyjská základní škola proměnila ve filmové ateliéry.

Krabice od bot a deváťáci

Krabice od bot a deváťáci

Koncem listopadu jsme se s deváťáky domluvili, že když se blíží vánoční čas, je potřeba myslet i na druhé. 

Laboratorní práce z fyziky žáků 8.tříd

Laboratorní práce z fyziky žáků 8.tříd

V laboratorní práci z fyziky žáci porovnávali odevzdané teplo horkou vodou s přijatým teplem studenou vodou.

Když dají senátoři hlavy dohromady…

Když dají senátoři hlavy dohromady…

Díky již téměř čtyřleté existenci žákovského senátu se mohou žáci prostřednictvím této instituce zásadně podílet na utváření demokratického klimatu naší školy.

Finanční gramotnost v 9. třídách

Finanční gramotnost v 9. třídách

S pojmem finanční gramotnost se v dnešní době setkáváme stále častěji.

S čerty nejsou žerty

S čerty nejsou žerty

To, že s čerty nejsou žerty, zjistili v pondělí všichni rošťáci, uličníci a darebové naší školy. 

Pečeme další pochoutky

Pečeme další pochoutky

Tentokrát znělo zadání „Pokrmy z listového těsta“. 

V říši zvířecích smyslů

V říši zvířecích smyslů

…aneb jak žáci čtvrtých tříd propojili hodinu informatiky s přírodovědou.

Edafon – půdní hrdinové

Edafon – půdní hrdinové

Na závěr školního roku 2021/2022  6.B absolvovala mezipředmětový (přírodopis, zeměpis) projekt, během kterého si žáci ukotvili a propojili nabyté znalosti.

Páté třídy se chopily kladiva

Páté třídy se chopily kladiva

Pracovních činností zaměřených na výrobu z papíru jsme si již užili až dost.

Projekt OPEN 58

Projekt OPEN 58

V 6. B proběhla pilotáž číslo 7 projektu OPEN 58. 

Pečení je radost

Pečení je radost

V řeporyjské škole to sladce zavonělo – sedmáci pekli sladké dortíky, tzv. „cupcakes“.

MOZL cup

MOZL cup

První ze série turnajů MOZL cupu vyhráli žáci ZŠ Řeporyje. 

Staré pověsti  české aneb jak to všechno bylo

Staré pověsti české aneb jak to všechno bylo

Po stopách českých pověstí se vydali žáci čtvrtých tříd. 

Sv. Martin přijíždí na bílém koni

Sv. Martin přijíždí na bílém koni

Tato pranostika se sice letos opět nevyplnila,...

Projekt OPEN 58

Projekt OPEN 58

V 9. B proběhla pilotáž číslo 6 projektu OPEN 58. 

Učíme se poznávat své okolí – botanika

Učíme se poznávat své okolí – botanika

Žáci měli za úkol určit co nejvíce rostlin, keřů a stromů v areálu školy.

Výjezd a projektový den v 9. B

Výjezd a projektový den v 9. B

Základní škola Praha 5 – Řeporyje je spolu s deseti partnerskými školami z Prahy ve školním roce 2022/2023 zapojená do projektu Open 58.

Řeporyjská strašidýlka aneb ať žijí duchové!

Řeporyjská strašidýlka aneb ať žijí duchové!

Oděni do černokněžnických klobouků, mnišských hábitů, kuten, hazuk, rozmanitých masek, škrabošek a paruk, v rukou třímajíce lucerny a svíčky  - 

Evropský týden programování na prvním stupni

Evropský týden programování na prvním stupni

„Evropský týden programování neboli CodeWeek je iniciativa, jejímž cílem je zábavným a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost každému člověku.“ cit. [https://codeweek.eu]

Pexeso v hodině chemie? ANO!

Pexeso v hodině chemie? ANO!

Na začátku školního roku si v rámci opakování názvosloví oxidů žáci 9. třídy zahráli pexeso. 

Živé obrazy ve 4. A

Živé obrazy ve 4. A

Staré pověsti české v podání žáků 4. A. 

Projekt OPEN 58

Projekt OPEN 58

V 7. A proběhla pilotáž číslo 5 projektu OPEN 58. 

Projektový den "Po stopách lesní zvěře"

Projektový den "Po stopách lesní zvěře"

Celý první stupeň  2. listopadu vyrazil na společný výlet v rámci ekologické výchovy. 

Dýňování v 7. A

Dýňování v 7. A

Ve čtvrtek 20. října se žáci 7. A v hodině pracovních činností pustili s velkou chutí a nadšením do vydlabávání dýní.

Projekt OPEN 58

Projekt OPEN 58

V 7. B proběhla pilotáž číslo 4 projektu OPEN 58.   

Opakování přírodopisu venku

Opakování přírodopisu venku

Žáci 7. tříd si venku hravou formou zopakovali učivo, které bylo probráno od začátku školního roku. 

Čtvrťáci na Vyšehradě

Čtvrťáci na Vyšehradě

Jednoho říjnového dne se žáci čtvrtých tříd vydali po stopách Starých pověstí českých. 

Projekt OPEN 58

Projekt OPEN 58

V 7. B proběhla pilotáž číslo 3 projektu OPEN 58. 

Moderní technologie ve výuce matematiky v 6. třídách

Moderní technologie ve výuce matematiky v 6. třídách

Moderní technologie jsou nedílnou součástí dnešní doby. 

Bramboriáda v ŠD

Bramboriáda v ŠD

Naší tradiční družinové "bramboriády" se zúčastnili žáci prvních, druhých a čtvrtých tříd. 

Sféry v režii žáků 6. třídy

Sféry v režii žáků 6. třídy

Žáci 6. třídy ve skupinách perfektně zpracovali jednotlivé sféry. 

Výlet do krokodýlí ZOO

Výlet do krokodýlí ZOO

Cestu za krokodýly jsme si zpříjemnili jízdou vláčkem. 

Projekt OPEN 58

Projekt OPEN 58

V 7. A a 7. B proběhla pilotáž číslo 2 projektu OPEN 58. 

Tělocvik - plavání

Tělocvik - plavání

Plavecký výcvik zahájili žáci třetích a čtvrtých tříd. 

Třeťáci tvoří

Třeťáci tvoří

Podzim začal a my se snažíme pracovat s přírodninami. 

Život bez závislostí - preventivní programy

Život bez závislostí - preventivní programy

I letos se naší škole podařilo získat grant HMP

Projekt OPEN 58

Projekt OPEN 58

V 9. A proběhla pilotáž projektu OPEN 58. 

Škola v přírodě 8. a 9. tříd

Škola v přírodě 8. a 9. tříd

I letos se žáci 8. a 9. ročníků vydali na začátku školního roku na ozdravný pobyt, tentokrát do rekreačního střediska v srdci Brd u Sobenského rybníka.

Zdravá svačinka 5. B

Zdravá svačinka 5. B

V rámci projektového týdne s názvem „Vitamíny" si žáci vyzkoušeli, jak snadné je připravit si vlastnoručně zdravou svačinku.

Michal Nesvadba v Řeporyjích

Michal Nesvadba v Řeporyjích

Ahoj kluci a holky, takto vždy začíná svůj program Michal Nesvadba. 

Taneční odpoledne v ŠD

Taneční odpoledne v ŠD

V rámci projektového vyučování na téma "týden zdraví", si žáci ve družině užili taneční odpoledne.

Výstava exotického ptactva

Výstava exotického ptactva

Plavecko-běžecký pohár – 1. závod

Plavecko-běžecký pohár – 1. závod

Tradičně se v plavecko-běžeckém poháru plave a běhá. 

Hodina chemie

Hodina chemie

V létě jsme přestavěli prostory původního školního bytu na novou kmenovou učebnu zaměřenou na výuku přírodovědných předmětů.

Projekt pomocná ruka

Projekt pomocná ruka

V koloběhu školního života čelí prvňáci i deváťáci velkým, třebaže dosti odlišným, životním událostem.

Stáž ve Sörgärdsskolan

Stáž ve Sörgärdsskolan

Stáž probíhala od 14. 9. 2022 do 18. 9. 2022  ve městě Skillingaryd, Švédsko.

Ahoj vodáci…

Ahoj vodáci…

První společná víkendová akce dětí, rodičů a učitelů 2. tříd bylo sjíždění řeky Sázavy.

Adaptační výlet -Krtkův svět

Adaptační výlet -Krtkův svět

Prvňáčci byli na prvním výletě. Za krásný dárek děkujeme ÚMČ Praha Řeporyje.

1. září. Už je to tady! První školní den!

1. září. Už je to tady! První školní den!

Naši noví prvňáčci se konečně dočkali.

Kuchyně - dotazníkové šetření

Kuchyně - dotazníkové šetření

Vážení rodiče, děkuji za účast v dotazníkovém šetření spokojenosti se školní kuchyní a jídelnou, za věcné a relevantní připomínky, které jste v dotazníku uvedli. 

Výuka informatiky u nás ve škole

Výuka informatiky u nás ve škole

I když předmět Informatika bude na školách od 4. ročníku povinný až od 1. září 2024, do rozvrhů čtvrťáků u nás ve škole pronikl už ve školním roce 2021/2022.

Školní družina

Školní družina

Školní družina prošla velkou změnou...

"Pódium 2022" - úspěchy našich žáků

"Pódium 2022" - úspěchy našich žáků

Po delší pauze způsobené distanční výukou se ve druhém pololetí znovu rozběhly různé soutěže a olympiády. 

Stáž Málaga  5. 6. 2022 -  9. 6. 2022

Stáž Málaga 5. 6. 2022 - 9. 6. 2022

Na konci května se nám naskytla velmi lákavá nabídka, a to vycestovat na stáž do Španělska v rámci  programu V54.

Národní testování

Národní testování

Základní škola Praha 5 - Řeporyje, Od Školy 596, Od Školy 596, Praha 5 - Řeporyje má ve svých řadách žáka, který dosáhl výborného výsledku v Národním testování pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, které proběhlo na jaře 2022.

Ethnomuzikologický workshop

Ethnomuzikologický workshop

Ethnomuzikologický workshop s Papisem z Gambie. Žáci 7.tříd si řádně zabubnovali, až se třásla škola.

Prvňáci na výletě celý den a noc

Prvňáci na výletě celý den a noc

Dne 16. 6. 2022 šli prvňáčci na svůj první velký výlet. 

Odpolední setkání

Odpolední setkání

Poslední červnový den proběhlo v prostorách naší školy setkání žáků z dramatického kroužku a z kroužku flétniček s jejich blízkými.

Celoroční hra - 3. A

Celoroční hra - 3. A

Žáci 3. A úspěšně zvládli celoroční hru a za odměnu si vyrobili vlastní sliz.

Mediální výchova

Mediální výchova

Závěr školního roku se každoročně nese v duchu exkurzí a besed. 

Iniciační rituál aneb prezentace ročníkových prací

Iniciační rituál aneb prezentace ročníkových prací

Veřejné prezentace ročníkových prací představují pro řeporyjské školáky pomyslný mezník, zachycující jejich proměnu v dlouhém čase.

Přespání 3. tříd

Přespání 3. tříd

Žáci z 3.ročníků přespali ve škole. Čekal je program plný her, tance, zábavy a skvělého jídla.

Ekologie

Ekologie

Ekologickou tématiku odpadů deváťáci zpracovali ve formě plakátů, které poslouží jako výuková pomůcka pro žáky nižších ročníků.

Přírodopis nás baví

Přírodopis nás baví

V hodinách přírodopisu pozorujeme, vyhledáváme informace, zapisujeme, vytváříme 3 D modely hmyzu.

Jak roztřídit živočichy?

Jak roztřídit živočichy?

Další úspěšný projekt ve 3. třídách - Jak roztřídit živočichy? 

Poznávací výlet na Moravu

Poznávací výlet na Moravu

Ve dnech 8. a 9. června jsme se s žáky 5. tříd vydali na dvoudenní výlet. 

Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu!

Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu!

Přiblížil se konec školního roku a my, druháci, jsme očekávali celodenní výlet. 

Spotřeba el. energie v domácnosti 8. A, B

Spotřeba el. energie v domácnosti 8. A, B

Žáci 8. tříd dostali za úkol vypočítat spotřebu el. energie u jednotlivých spotřebičů v domácnosti.

Zemědělský den v NZM

Zemědělský den v NZM

Dne 1. června se 5. třídy zúčastnily „Zemědělského dne“ v NZM. Žáci si společně prošli „Zemědělskou stezku“. 

Multikulturní vzdělávací program

Multikulturní vzdělávací program

Projektová výuka na 2. stupni s multikulturním tématem přispěla k rozvoji kompetencí žáků v oblasti mezilidských vztahů. 

Divadlo Komedie a děti z dramatického kroužku

Divadlo Komedie a děti z dramatického kroužku

Jak funguje elektrárna a co jsou to udržitelné zdroje?

Jak funguje elektrárna a co jsou to udržitelné zdroje?

V posledních čtyřech hodinách fyziky se žáci šestých tříd věnovali tématu elektrárna. 

Krajské kolo odznaku všestrannosti

Krajské kolo odznaku všestrannosti

Někteří žáci 7. tříd si vybojovali postup z okresního do krajského kola odznaku všestrannosti. 

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - třetí místo ZŠ Řeporyje

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou - třetí místo ZŠ Řeporyje

Vybrané dívky naší školy se zúčastnily atletického závodu pořádaným Českým atletickým svazem.  

Ze života české společnosti – zážitkový dějepis

Ze života české společnosti – zážitkový dějepis

Projektového dne Besedária o novodobých dějinách naší země se v měsíci dubnu zúčastnili žáci pátých tříd. 

Už vím, jak funguje knihovna

Už vím, jak funguje knihovna

Minulý týden jsme navštívili místní knihovnu, kde nás přivítala usměvavá paní knihovnice Ivana Cilečková.

Debatní liga

Debatní liga

O víkendu se žáci naší školy účastnili debatní ligy v rámci Asociace debatních klubů.

Sazka Olympijský víceboj

Sazka Olympijský víceboj

Vybraní žáci ze šestých a sedmých tříd reprezentovali naši školu ve víceboji na okresním kole soutěže Sazka Olympijský víceboj pro Prahu 5 a Prahu 13.

Maminky, babičky a tety ukrajinských spolužáků - tematické setkávání

Maminky, babičky a tety ukrajinských spolužáků - tematické setkávání

V úterý 12. dubna 2022 jsme se sešli s dospělými, kteří utekli před válkou s dětmi z Ukrajiny do České republiky. 

Další z řady úspěchů našich žáků

Další z řady úspěchů našich žáků

Velikou radost nám udělaly výsledky našich žáků v matematické soutěži „Klokan“. 

Velikonoční tvoření - komunitní setkání

Velikonoční tvoření - komunitní setkání

Máme za sebou další povedenou družinovou akci, ze které domů odcházely nadšené nejen děti, ale i paní vychovatelky.

Žákovský senát

Žákovský senát

V úterý 22. 3. 2022 proběhlo další setkání Žákovského senátu na naší škole.

Vzdělávací systém v ČR

Vzdělávací systém v ČR

Knihobudky v naší škole

Knihobudky v naší škole

Akce, kterou jsme vyhlásili v rámci března -  měsíce knihy, byla pro nás úspěšná. 

Do Řeporyjí doputovala pochvala

Do Řeporyjí doputovala pochvala

Projevů vděčnosti a chvály z řad veřejnosti se před jarními prázdninami dostalo žákům naší školy Filipu Štichovi (9. B) a Jiřímu Mojdlovi (9. A). 

Člověk a jeho svět ve 3. A

Člověk a jeho svět ve 3. A

V hodinách Člověk a jeho svět se děti ze 3.A dozvěděly plno zajímavých věcí. 

Mezistupňová spolupráce

Mezistupňová spolupráce

Společná setkávání ve výuce mezi školáky I. a II. stupně skýtají skvělou příležitost ke vzájemnému poznávání a odbourávání komunikačních překážek, pramenících především z věkového rozdílu žáků. 

Úspěchy našich školáků neberou konce

Úspěchy našich školáků neberou konce

Ve vědomostních soutěžích dávají o sobě naši žáci i nadále vědět. 

Multikulturní vzdělávání - "Bedýnka příběhů"

Multikulturní vzdělávání - "Bedýnka příběhů"

Projektová výuka na 1. stupni s multikulturním tématem přispěla k rozvoji kompetencí žáků v oblasti mezilidských vztahů. 

Velikonoční tvoření - komunitní setkání

Velikonoční tvoření - komunitní setkání

Voňavý čtvrtek ve 2. B

Voňavý čtvrtek ve 2. B

Školní cvičnou kuchyňkou se nesla vůně pečených jablečných měšců z listového těsta. 

Lapbook ve 2. C

Lapbook ve 2. C

Paní učitelka si pro nás vymyslela projekt. 

Jak začít ve škole v multikulturní společnosti

Jak začít ve škole v multikulturní společnosti

Prezentace žáků 5.B "Kraje ČR"

Prezentace žáků 5.B "Kraje ČR"

Žáci 5.B si vylosovali jeden z krajů České republiky. Ten pak zpracovali podle zadání a odprezentovali před svou třídou.

Lidská kostra

Lidská kostra

Přírodopis v 8. ročnících – učíme se metodou expertních skupin

Laboratorní práce z fyziky v hodinách výuky 7. tříd

Laboratorní práce z fyziky v hodinách výuky 7. tříd

Žáci 7.tříd si konečně užili prezenční výuku a prakticky si vyzkoušeli účinky páky pomocí laboratorní práce.

Druháci se vznášeli ve vzduchu

Druháci se vznášeli ve vzduchu

Není tělocvik jako tělocvik… 

Papírová pitva žáby

Papírová pitva žáby

Každý žák 7. třídy si pitval vlastní žábu. 

Protidrogová prevence – Revolution train

Protidrogová prevence – Revolution train

Žáci 7. až 9. tříd navštívili v rámci primární protidrogové prevence vlakovou soupravu Revolution train. 

Slavíme úspěchy našich žáků

Slavíme úspěchy našich žáků

Blahopřejeme Sáře Pirnerové (8. B) za obsazení 3. místa v obvodním kole Anglické olympiády 2022.

Vyhráli jsme

Vyhráli jsme

Díky podpoře rodičů našich žáků se můžeme těšit z výhry. 

Líheň talentů

Líheň talentů

V Řeporyjích se snažíme podněcovat nadané žáky k tomu, aby svůj „dar“ nenechali ležet ladem.

Divadélko ve škole

Divadélko ve škole

Divadélko Anima Candida k nám přivezlo Pohádkové nepohadky od Josefa Čapka

8.A „vlétla“ do Polytechnického hnízda

8.A „vlétla“ do Polytechnického hnízda

Co si jen vybrat? Mechaniku nebo robotiku? 

Policie na návštěvě u prvňáčků

Policie na návštěvě u prvňáčků

Policisté z preventivně informační skupiny přišli s nejmladšími školáky besedovat o bezpečném chování a předcházení úrazům, zejména při zimních sportech. 

Projekt "Lidské tělo"

Projekt "Lidské tělo"

V lednu na naší škole byla výuka zpestřena projektem s názvem Lidské tělo. 

Stáž ve francouzském Montpellier

Stáž ve francouzském Montpellier

V prosinci 2021 jsme dostali nečekanou možnost navštívit v rámci programu ERASMUS+ školy ve francouzském městě Montpellier. 

Dramatický kroužek

Dramatický kroužek

Začátkem prosince jsme uspořádali malé komunitní setkání spojené s vystoupením dětí z dramatického kroužku a rozsvěcením jehličnanů v areálu školy. Hanka Zdvihalová

Adventní výlet

Adventní výlet

IV.A se opět vydala za památkami staré Prahy. Z

Planetárium přijelo za námi

Planetárium přijelo za námi

Ve dnech 7. a 8. prosince se uskutečnily projekce výukových programů mobilního planetária pro žáky 1. stupně. 

Mikulášská nadílka na naší škole

Mikulášská nadílka na naší škole

Mikulášská nadílka patří neodmyslitelně k adventnímu času. Kdo z nás rád nevzpomíná na známou trojici Mikuláš, čert a anděl, bez kterých si nedovedeme začátek prosince představit.

Debatní klub

Debatní klub

Žáci se seznámili se základy debatních klání

Energetická gramotnost

Energetická gramotnost

V 9. a 8. třídách proběhla interaktivní přednáška, při které byli žáci seznámená se základními tématy z oblasti energetiky.

Poděkování SDH Řeporyje

Poděkování SDH Řeporyje

Rádi bychom poděkovali SDH Řeporyje za skvělou spolupráci. 

Fotbalový turnaj u prvňáků

Fotbalový turnaj u prvňáků

Dne 26. 10. 2021 prvňáčci v  8.00 začali hrát fotbalový turnaj pod vedením pana Štípka z FK Řeporyje. 

Plakát vesmírných znalostí

Plakát vesmírných znalostí

Na začátku září žáci 6. tříd přenesli všechny své znalosti o Vesmíru a naší planetě Zemi na plakát. 

Bramboriáda

Bramboriáda

Dne 20 .října za slunečného počasí na školním hřišti proběhla společně s dětmi 1. a 2. tř. ŠD " Bramboriáda". 

Video z hodiny IKT - 4. ročník

Video z hodiny IKT - 4. ročník

ZŠ Řeporyje | Augmented reality v IKT (zs-reporyje.cz)

Zlepšujeme sportovní zdatnost žáků

Zlepšujeme sportovní zdatnost žáků

V rámci hodin tělesné výchovy si žáci naší školy vyzkouší mimo jiné disciplíny Sazka Olympijského víceboje – největšího školního sportovního projektu v České republice.

Prevence šikany ve 4. B

Prevence šikany ve 4. B

Ke stmelení našeho třídního kolektivu nám pomohla lektorka metodické prevence, která nás navštívila na základní škole v Řeporyjích. Připravila si pro děti hromadu zajímavých aktivit.

Když chceš, tak do dokážeš!

Když chceš, tak do dokážeš!

Žáci 2. stupně se zúčastnili hudebně-preventivního programu pořádaného zpěvákem Radkem Bangou, známého také pod pseudonymem Gipsy.

Čtvrťáci se zapojili do projektu CodeWeek

Čtvrťáci se zapojili do projektu CodeWeek

CodeWeek neboli Evropský týden programování je mezinárodní akce, jejímž cílem je zábavným a kreativní způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost dětem i dospělým.

Preventivní programy - Život bez závislostí

Preventivní programy - Život bez závislostí

I v letošním školním roce spolupracuje naše škola s organizací Život bez závislostí, která u nás pořádá preventivní programy napříč 1. a 2. stupněm.

Tvoříme na Halloween

Tvoříme na Halloween

V hodinách ČSP jsme si s žáky 7.tříd vytvořili příjemnou podzimní atmosféru a vydlabali jsme si dýně. 

Využití moderních technologií ve výuce

Využití moderních technologií ve výuce

Žáci 5. A si velmi oblíbili procvičování probíraného učiva s pomocí svých mobilních telefonů. 

Bramborový den

Bramborový den

Před podzimními prázdninami jsme si udělali na 1.stupni „bramborový den“. 

1.námořnicko – pirátský den

1.námořnicko – pirátský den

V rámci celoroční třídní hry „Za pirátským pokladem korzára Heřmana“ se ve čtvrtek 2.B zaplnila námořníky a piráty v nápaditých kostýmech. 

Národní muzeum a další zajímavosti – 5. B

Národní muzeum a další zajímavosti – 5. B

Čekání na prohlídku expozice „Biodiverzita živočichů“ v Národním muzeu jsme si s žáky 5. B zpříjemnili prohlídkou Václavského náměstí a okolí.

Preventivní programy

Preventivní programy

V říjnu absolvovali naši žáci další z řady preventivních programů pořádaných MP Praha. 

Volby do žákovského senátu

Volby do žákovského senátu

Volby proběhly také ve škole

Hmyz kolem nás

Hmyz kolem nás

Žáci 6.A a 6.B se v rámci hodin přírodopisu účastnili projektu „Hmyz kolem nás“.

Plavecký výcvik Barrandov

Plavecký výcvik Barrandov

3. ročníky zahájily plavecký kurz v bazénu na Barrandově. 

Brouci v 6. třídách

Brouci v 6. třídách

V hodině výtvarné výchovy jsme s chlapci ze 6. A a 6. B propojili znalosti z matematiky (Osová souměrnost) a  přírodovědy (Bezobratlí) .

Po stopách českých králů

Po stopách českých králů

V posledním zářijovém týdnu jsme se s žáky 5. tříd vypravili po stopách českých králů. Naše putování začínalo na Náměstí Republiky a končilo v parku na Kampě.

Řeporyjská strašidýlka

Řeporyjská strašidýlka

SDH Řeporyje a ZŠ Praha 5 - Řeporyje všechny zvou na...

Tvořivé dílničky - komunitní setkání

Tvořivé dílničky - komunitní setkání

Děkujeme všem dětem i rodičům za účast a budeme se těšit na další akci. 

Pravěk - IV. A

Pravěk - IV. A

V září jsme se zabývali pravěkem. 

Jablíčkový den

Jablíčkový den

Ani letos jsme nevynechali projektový den na I. stupni - "Jablíčkový den"

VědaFest -  8.9.2021

VědaFest -  8.9.2021

VědaFest (dříve Festival vědy) je největší venkovní populárně naučná akce v ČR, a je společným projektem vysokých škol a akademických a volnočasových institucí již od roku 2011.

Burza kroužků

Burza kroužků

S velkým očekáváním a trochu i strachem jsme se pustili do organizace naší první burzy kroužků. 

Novinky ze školy

Novinky ze školy

Léto 2021 jsme využili k rekonstrukci hlavní budovy školy a výstavbě venkovní učebny. 

Devítky na výletě

Devítky na výletě

První náš letošní výlet byl do legiovlaku, který stojí v Holešovicích, kam jsme se obě deváté třídy vydaly v pátek 3.9. 2021

Člověk a svět práce ve 4. B

Člověk a svět práce ve 4. B

Hmyzí domečky, to bylo téma naší první hodiny Člověk a svět práce ve 4. B

Škola v přírodě 7. a 8. ročník

Škola v přírodě 7. a 8. ročník

Žáci 7. a 8. tříd bezpečně vrátili do svých domovů ze školy v přírodě. 

Sportovní den pro druhé a čtvrté třídy

Sportovní den pro druhé a čtvrté třídy

Za krásného počasí vyrazilo pět tříd sportovat.

Krtkův svět

Krtkův svět

Hned třetí den školy se vydali prvňáčci na celodenní výlet a užili si dárek od Městské části Praha – Řeporyje. 

Prvňáčci 2021/2022

Prvňáčci 2021/2022

Středa 1. 9. 2021 byla pro žáky prvních tříd velký den. 

Novinka ve škole - Papíromat

Novinka ve škole - Papíromat

IQLandia v Liberci

IQLandia v Liberci

Jednoho červnového dne se žáci čtvrtých tříd vydali za chytrou zábavou do centra IQLandia v Liberci. 

Tutoři z pátých tříd

Tutoři z pátých tříd

Žáci 5.A a 5. B si společně s prvňáčky vyzkoušeli čtenářskou aktivitu Tutorské čtení.

Čtvrťáci na výletě v Hrusicích

Čtvrťáci na výletě v Hrusicích

V úterý 15. 6. se žáci čtvrtých tříd vydali na poznávací výlet do rodného města malíře a spisovatele Josefa Lady do Hrusic. 

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

V září se naši prvňáčci společně s Alenkou, Michalem a pohádkovým kocourem Samem vypravili na velkou cestu do Království čtenářů. 

Referáty z fyziky – šesťáci

Referáty z fyziky – šesťáci

Ve druhém pololetí měli všichni žáci šestých tříd za úkol zvolit si jedno z připravených témat ze světa fyziky a vypracovat na něj referát.

Strahovská knihovna

Strahovská knihovna

3.A si na školním výletě užila krás staré Prahy. 

FB profil - obojživelníci

FB profil - obojživelníci

V dnešní době jsou všude kolem nás různé sociální sítě.  

Badminton u nás na škole

Badminton u nás na škole

Od září bude na naší škole otevřený kroužek badmintonu.

Exkurze v továrně na zprávy

Exkurze v továrně na zprávy

Po nedávné besedě s řeporyjským panem starostou Pavlem Novotným o bulváru si žáci naší školy zpestřili hodiny mediální výchovy návštěvou významné zpravodajské agentury České tiskové kanceláře (ČTK).

Výtvarná výchova v 6. třídách

Výtvarná výchova v 6. třídách

Po skončení distanční výuky jsme se konečně dočkali výuky hudební, tělesné a výtvarné výchovy. 

Hrajeme si a učíme se v trávě

Hrajeme si a učíme se v trávě

Žáci 4. A využili krásného počasí a vyrazili na palouček nedaleko školy.

Den plný pohádek

Den plný pohádek

Co to znamená, když páťáci připraví program pro prvňáčky a druháčky?

Na týden ornitologem

Na týden ornitologem

Když konečně přišlo kalendářní jaro, tak žáci bohužel stále byli doma na distanční výuce.

Mediální výchova s panem starostou

Mediální výchova s panem starostou

Na pozvání řeporyjských deváťáků, kteří se v tomto školním roce zapsali do mediální výchovy... 

Konečně spolu ve škole

Konečně spolu ve škole

Fotografie z hodin matematiky, českého jazyka, ČJS a TV - 4. B.

Projekty a skupinová práce v 5. A aneb když naši páťáci tvoří...

Projekty a skupinová práce v 5. A aneb když naši páťáci tvoří...

Učení jsme v letošním školním roce měli opravdu jiné než v jiných letech. 

Myšlenková mapa – 8. třídy

Myšlenková mapa – 8. třídy

Po probrání všech krajů České Republiky, bylo třeba vše zopakovat a ukotvit získané informace a znalosti.

Pohádka o červené karkulce

Pohádka o červené karkulce

 „Chcete-li, aby byly vaše děti chytré, čtěte jim pohádky. Chcete-li, aby byly ještě chytřejší, čtěte jim více pohádek.“ Albert Einstein

Přírodovědné bingo

Přírodovědné bingo

Čtvrťáci si páteční slunečný den zpříjemnili zábavnou aktivitou, kterou jsme si nazvali „Přírodovědné bingo“. 

Dopis anglicky mluvícímu kamarádovi 8. třídy

Dopis anglicky mluvícímu kamarádovi 8. třídy

I během distanční výuky probíhá mezipředmětová spolupráce.

Německý jazyk - projekt

Německý jazyk - projekt

I při distanční výuce jsou žáci schopni tvořit. 

Indiáni ve škole

Indiáni ve škole

Indiáni, ti se mají! Celý den si jenom hrají….

Pohybem kolem světa - průběžné výsledky

Pohybem kolem světa - průběžné výsledky

Pojďme se po roce zvednout od počítačů a obejděme společně celou zeměkouli. 

Den Země ve 4.A

Den Země ve 4.A

Konec dubna (22. 4.) je tradičně spojován s oslavou Dne Země. Vzhledem k tomu, že nám letos do výuky zasahuje rotační výuka, připravili jsme si tematický den už na 16. 4..

Tvoření ve 4. B

Tvoření ve 4. B

Rudolf II. na obraze od renezančního malíře Arcimbolda inspiroval 4. B k vytvoření těchto obrázků.

Čtvrťáci pomohli zvířatům v Safari parku

Čtvrťáci pomohli zvířatům v Safari parku

Žáci 4. A ve spolupráci s paní učitelkou třídní a rodiči podpořili Safari Park ve Dvoře Králové.

O škole

O škole

Pan učitel Zdeněk Kauer ve spolupráci s kolegy pro vás připravil novou podstránku "O škole". 

Žáci se učí navzájem

Žáci se učí navzájem

V rámci hodin finanční gramotnosti dostali žáci za úkol připravit prezentaci z daného tématu „Finanční produkty“. 

Online výuka očima 4. A

Online výuka očima 4. A

Žáci 4. A kreslili na téma "Online výuka mýma očima". 

Elektrizující hodina fyziky se Skupinou ČEZ

Elektrizující hodina fyziky se Skupinou ČEZ

Na začátku března 2021 jsme s žáky 9. tříd on-line navštívili elektrárnu Temelín.

Učíme a doučujeme online...

Učíme a doučujeme online...

Školní družina

Školní družina

Ukázka toho, jak je dětem ve školní družině prima.

Pojďte se k nám podívat.....

Angličtina od první třídy

Angličtina od první třídy

Na naší škole se učíme anglicky hned od první třídy. Ze začátku se děti formou her a písní seznamují s cizím jazykem. 

Využití ICT již od prvních tříd

Využití ICT již od prvních tříd

Na prvním stupni naší školy využíváme informační a komunikační technologie ve všech ročnících. Všechny učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí a vizualizérem

Masopust u prvňáků

Masopust u prvňáků

Již od pondělí si žáci ve třídách vyráběli výzdobu na páteční karnevalové učení.  

Osvětové materiály k bezpečnému chování v online prostředí

Bezplatný internet na 2. pololetí pro žáky znevýhodněných rodin

Bezplatné datové připojení na 6 mesíců jako podpora znevýhodněných rodin. 

Mezinárodní vánoční projekt

Mezinárodní vánoční projekt

Je už tradicí, že se  naše škola v rámci projektu E-twinning zapojuje do mezinárodních projektů.

Adventní pozdrav do Berlína

Adventní pozdrav do Berlína

Přítomnost žáků ve školních lavicích kráčí mimo jiné ruku v ruce s možností pouštět se do nejrůznějších tvůrčích činností, jež by se při distanční výuce daly organizovat jen stěží.

Čtvrťáci na výstavě

Čtvrťáci na výstavě

Dne 2. 10. navštívili žáci 4. ročníků výstavu exotického ptactva. Výstavu pořádal ZO ČSCH Řeporyje. Žáci měli možnost vidět mnoho exotických ptáků a zároveň se dozvědět zajímavosti, spojené s jejich životem. Karolína Koutecká

Stěhování národů ve 4. třídách - zážitková pedagogika nejen v hodinách vlastivědy

Stěhování národů ve 4. třídách - zážitková pedagogika nejen v hodinách vlastivědy

V hodinách vlastivědy se snažíme našim žákům učivo zpestřit a přiblížit.  

Hudební výchova bez zpěvu

Hudební výchova bez zpěvu

Koronavirová opatření sice znamenají zákaz zpěvu v hodinách hudební výchovy, naštěstí máme mnoho dalších aktivit, které se dají během výuky dělat.

Prvňáčci

Prvňáčci

V úterý 1. září 2020 nám začal nový školní rok. Prvňáčci se sešli se svými rodiči, prarodiči a sourozenci před nově zrekonstruovanou školou.

Venkovní sportoviště a tělocvična

V současné době je opět možné pronajmout venkovní sportoviště a tělocvičnu.

Zpátky ze školy v přírodě

Zpátky ze školy v přírodě

Řeporyjští žáci 6. a 7. ročníku zahájili první týden školního roku 2020/21 zotavovacím pobytem na škole v přírodě...

Slavnostní zahájení provozu nové tělocvičny

Slavnostní zahájení provozu nové tělocvičny

 5.3. byl slavnostě zahájen provoz nové haly za účasti ministra školství, náměstka primátora a Televize PrahaTV...  

Šachový turnaj

Šachový turnaj

Dne 3.2.2020 proběhl Pražský přebor školních družstev...

Déčko u nás natáčelo Wifinu

Déčko u nás natáčelo Wifinu

Ke konci ledna se u nás na škole někteří žáci šestých tříd zúčastnili natáčení pro televizní kanál Déčko...

Žáci šestého ročníku začínají s anglickou konverzací

Žáci šestého ročníku začínají s anglickou konverzací

Jak jinak by mohli žáci šestých ročníků začít konverzaci v anglickém jazyce na druhém stupni než povídáním si o tom, co je v jejich životě jedinečné a nenahraditelné – téma RODINA.

Mezinárodní Vánoce

Mezinárodní Vánoce

Minulý rok jsme v rámci projektu e-twinning zahájili v hodinách angličtiny spolupráci se školami v EU...

Mediální výchova v naší škole - Projekt O2 Chytrá škola

Projekt O2 Chytrá škola pomáhá především pedagogům a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa...

Řeporyjští učitelé v Berlíně

Řeporyjští učitelé v Berlíně

V rámci projektu „Inkluze a mezikulturní vzdělávání“si mohou učitelé rozšiřovat svou odbornost v zahraničí...

Déčko u nás natáčelo Zprávičky

Déčko u nás natáčelo Zprávičky

Křest knihy Řeporyjské pohádky na akci Řeporyjská strašidýlka...

Pohádky z Řeporyjí

Pohádky z Řeporyjí

Knížka Pohádky z Řeporyjí spisovatele Petra Březiny, kterou doprovodili svými kresbami žáci místní základní školy...

Přespolní běh - školní kolo

Přespolní běh - školní kolo

V prvním školním týdnu nemohl chybět přespolní běh...

Festival vědy

Festival vědy

Festival vědy 2019, dříve jste znali pod názvem Vědecký jarmark...