Učíme se poznávat své okolí – botanika

Učíme se poznávat své okolí – botanika

Publikováno: 15.11.2022 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Žáci měli za úkol určit co nejvíce rostlin, keřů a stromů v areálu školy.

Mnozí z nich zjistili, že jen v trávníku se skrývá mnoho nekvetoucích rostlin. Začali si více všímat jednotlivých znaků, které jim napomohly k určení.

Kateřina Machynková