O škole

Naše škola měla ve školním roce 2019/2020 375 žáků v 18 třídách. Ve všech ročnících se učí žáci podle školního vzdělávacího plánu ŠKOŘEP, který je dle potřeb aktualizován. O žáky se stará a jejich vzdělávání zajišťuje 26 učitelů včetně vedení školy. V minulém školním roce naše škola přešla na elektronickou žákovskou knížku již od 1. ročníku. Žáci jsou u nás hodnoceni formou známek.

Škola má 3 samostatné budovy. V roce 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy bývalých dílen. V tuto chvíli zde žáci mohou využívat moderně vybavenou kuchyni a tři plnohodnotné třídy. V interiéru školy se nachází stoly na stolní tenis, které děti využívají hlavně o přestávkách. Dále pokračuje výstavba nové tělocvičny, která propojí budovu školní jídelny s hlavní budovou. Její dokončení je plánováno na jaro 2020.

V případě příznivého počasí probíhají hodiny TV na víceúčelovém sportovním hřišti. Dále je v hodinách TV pro žáky I. stupně realizován kurz plavání a v loňském i letošním školním roce i bruslení na zimním stadionu Bronzová.

Žáci také mohou využívat zcela nově vybudovanou počítačovou učebnu. Zde společně s učiteli mají k dispozici 23 nových počítačů s vysokorychlostním internetem. Ve výuce je také možné využívat 3D tiskárnu. Třídy jsou vybaveny moderními technologiemi (PC, vzdělávací a výukové programy, interaktivní tabule, digitální Flipchart od společnosti Samsung).

Již od 1. ročníku si žáci hravou formou osvojují základy anglického jazyka. Od 6. ročníku je pak možnost volby u druhého cizího jazyka mezi němčinou či ruštinou.

Škola každoročně organizuje mnoho celoročních a třídních projektů pro své žáky (programy primární prevence, spolupráce s PČR). Také je zapojena do celostátních projektů (Recyklohraní, Ovoce do škol, Mléko do škol). Škola je také součástí eTwinningové komunity.

Do výuky učitelé zařazují různé exkurze a výlety, školy v přírodě i zahraniční zájezdy. Velmi oblíbený je lyžařský kurz v Rakousku. Dlouholetou tradici má i dramatický kroužek.

Ve spolupráci s Mateřskou školou Řeporyje pořádá škola pravidelné dílničky, ve kterých se předškoláci zábavnou formou seznamují s prostředím základní školy.

Od loňského školního roku je na naší škole nově zřízen žákovský parlament. Žáci 3. – 9. ročníků se tak mohou aktivně podílet na fungování a chodu školy.

Součástí školy je také školní družina, která má 5 oddělení.

Kvalitní stravování zajišťuje školní jídelna.