Jídelna

Jídelníček: https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Jidelnicky

 

Kontaktní osoba: Martina Talašová
+420 601 574 559, jidelna@zs-reporyje.cz

Obědy pro veřejnost
Cena za polévku a hlavní chod: 85,- Kč
Kontakt: +420 601 574 559

 

Ceny obědů:

1.stupeň   34,- Kč/  748,- Kč měsíčně

2.stupeň    36,- Kč/  796,- Kč měsíčně

3.stupeň    38,- Kč/  836,- Kč měsíčně  ( 15let +)

(Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku.)

 

Vážení rodiče,

pro registraci strávníků na internetu postupujte podle následujících pokynů:

Číslo jídelny ZŠ Praha 5 - Řeporyje je: 4557.

Registrace služby

1. Navštivte kancelář vedoucí stravovacího provozu.  V kanceláři si zvolíte Vaše jedinečné přístupové jméno (uživatele) a heslo. Připravte si je dopředu.

Uživatel – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky

Heslo – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky

Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:

  • potvrzení objednávky
  • nedostatečná výše konta
  • neodebraná strava
  • měsíční přehled

Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat.

Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.

V současnosti jsme zřídili pro strávníky možnost odhlašování stravy prostřednictvím internetu.

1. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Zařízení. Toto číslo jste obdrželi při registraci služby (viz bod 1). Nyní jste nasměrováni do „své“ jídelny.

2. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste si zvolily při registraci služby (viz bod 1). Jste přihlášeni přímo do „své“ jídelny a můžete objednávat stravu.

3. Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.

4. Ze systému se odhlašte potvrzením položky Odhlášení.

Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz.

 

Informace:

Hospodářka školní jídelny přidělí každému strávníkovi variabilní symbol. Po zaplacení a přihlášení obědů je automaticky každý strávník přihlášen ke stravování.

V případě ukončení stravování si rodiče zruší trvalý příkaz. Žádost o ukončení stravování se podává ústně u hospodářky školní jídelny.

 

Dbáme na vyváženost stravy a zároveň se soustředíme na zvýšenou spotřebu ovoce a zeleniny. Od prosince roku 2007 máme sponzora, firmu EFES, která nám dodává čerstvé ovoce a zeleninu, to vše v hodnotě 5000,- Kč měsíčně. Tím se zvedla spotřeba ovoce a zeleniny. Děti mají denně čerstvou zeleninu, ovoce nebo zeleninové saláty. Dále je naše škola zapojena do projektu OVOCE DO ŠKOL.

 

Pracovní kolektiv:

O kvalitní a chutnou stravu se stará tým vyučených kuchařek.
Kuchařky denně uvaří přibližně 400 jídel.

 

Odhlašování obědů:

Odhlášení stravy musí proběhnout do 8:00 hodin předchozího dne, při náhlém onemocnění lze vyzvednout oběd 1.den nemoci, na další dny musejí být obědy odhlášeny.
(Možnost odhlášení oběda přes internetový portál www.strava.cz nebo telefonicky na čísle: +420 601 574 559 nebo osobně v kanceláři.)

Hromadné akce (výlety, divadlo, sportovní akce apod.) musí být odhlášeny nejméně týden předem.

 

Výdej obědů:

Výdej pro cizí strávníky: od 11:00 – 11:30

Výdej pro žáky školy: od 11:30 – 14:00

 

 

Platba obědů:

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Č.účtu : 308667055/0300

 

Příklad-

Bankovní spojení – 308667055/0300

VS –                            000 (přiřazeno školou)

Poznámka –              Jakub Novák ( jméno dítěte)

Platby prosím provádějte nejpozději do 20.dne v měsíci na příští měsíc.

První platbu na září 2022 proveďte do 20.8.2022

 

Prosím dbejte těchto pokynů, bez VS se nám platby nepárují a špatně dohledávají.

Variabilní symboly zůstávají stejné.

Pro prvňáčky  sdělí variabilní symbol  tř.učitelka na první třídní schůzce.  

Hospodářka ŠJ poskytne strávníkovi všechny náležité údaje k tomu, aby platba proběhla včas a správně. Trvalé příkazy se dávají na měsíc následující. Přeplatky se vracejí na bankovní účet strávníka do 31.8. daného roku.

 

Děti mají k dispozici několik druhů nápojů: ovocné šťávy, čaj, mléko, vodu. Dále mléčné výrobky nebo ovoce.

Ve školním roce 2017 proběhla kontrola Hygienické stanice hlavního města Prahy, při které nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

Všichni zaměstnanci školní jídelny rádi uvítají nové strávníky.

Věříme, že s námi i s kvalitou jídel budete spokojeni.

 

 

DOBROU CHUŤ !!!