PLÁN AKCÍ
25. 6.
16:30 – 17:00

Bližší informace byly rodičům odeslány e-mailem 23. 5. 2024.

25. 6.
16:30 – 17:00

Bližší informace byly rodičům odeslány e-mailem 23. 5. 2024.

27. 6.
17:00 – 20:00

28. 6.
8:00 – 9:00

Vysvědčení za školní rok 2023/2024.

Rozloučení s deváťáky od 9.00 do 10.00.

AKTUALITY
SPOLUPRACUJEME

Učíme se pro život

Moderní základní škola

Naším cílem je naučit žáky orientovat se a uplatnit se v běžném životě.

Podporujeme

Důraz klademe na jazykové a digitální kompetence žáků, učíme žáky samostatnosti, vzájemné spolupráci a podporujeme jejich kreativitu.

Nasloucháme

Reflektujeme potřeby měnící se společnosti, spolupracujeme s rodiči, rozvíjíme nadání a zájmy našich žáků.

Učíme komunikaci

Mezi naše priority patří také podpora a výuka komunikace, verbální i neverbální, jakožto efektivního nástroje pro budoucí uplatnění žáků.