PLÁN AKCÍ
5. 12.
8:00 – 9:00

Pro zájemce, kteří se nefotili v řádném termínu.

13. 12.
15:00 – 18:00

23. 12.
23.12.2022 – 2.1.2023

Vyučování začne v úterý 3. 1. 2023

AKTUALITY
SPOLUPRACUJEME

Učíme se pro život

Moderní základní škola

Naším cílem je naučit žáky orientovat se a uplatnit se v běžném životě.

Podporujeme

Důraz klademe na jazykové a digitální kompetence žáků, učíme žáky samostatnosti, vzájemné spolupráci a podporujeme jejich kreativitu.

Nasloucháme

Reflektujeme potřeby měnící se společnosti, spolupracujeme s rodiči, rozvíjíme nadání a zájmy našich žáků.

Učíme komunikaci

Mezi naše priority patří také podpora a výuka komunikace, verbální i neverbální, jakožto efektivního nástroje pro budoucí uplatnění žáků.