Balíček okamžité pomoci pro Pražany

Balíček okamžité pomoci pro Pražany

Publikováno: 23.8.2023 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Vážení rodiče, dovolujeme si vás informovat o Balíčku okamžité pomoci pro Pražany, který má pomoci pražským domácnostem ohroženým inflací.

Celá agenda zpracování žádostí jde prostřednictvím školy. Žadatel, který splňuje podmínky pro poskytnutí pomoci, se obrátí na ředitelství školy. Žádosti přijímáme v kanceláři školy vždy od 9:00 hodin do 14:00 hodin do 5. dne daného měsíce. Žádost může přinést i žák.Žádost platí do konce školního roku 2023/2024.
 
Nenoste žádosti třídním učitelům.
 

Kdo může požádat o příspěvek?

Podmínky vyřízení

Při žádosti o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, kromě trvalého bydliště v Praze, musíte splňovat jednu z následujících podmínek:

 • čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků:
  • příspěvek či doplatek na bydlení
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi
  • přídavek na dítě
  • dávky pěstounské péče
 • čelíte exekuci nebo jste v insolvenci
 • po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbyde méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.
 

Více informací naleznete: https://www.pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

 

Tagy

pomoc pro Pražany