Balíček okamžité pomoci pro Pražany

Balíček okamžité pomoci pro Pražany

Publikováno: 28.9.2022 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Vážení rodiče, dovolujeme si vás informovat o Balíčku okamžité pomoci pro Pražany, který má pomoci pražským domácnostem ohroženým inflací.

Celá agenda zpracování žádostí jde prostřednictvím školy. Žadatel, který splňuje podmínky pro poskytnutí pomoci, se obrátí na ředitelství školy. Žádosti přijímáme v kanceláři školy vždy od 9:00 hodin do 14:00 hodin do 5. dne daného měsíce. Žádost může přinést i žák.Žádost platí do konce školního roku 2022/2023.
Nenoste žádosti třídním učitelům.
 

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 (dále jen „usnesení ZHMP“) umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Škola/školské zařízení na základě rozhodnutí ředitele může umožnit nárokovým žadateli zapsanému do školy/školského zařízení ke vzdělávání nebo k zájmové činnosti, či ke stravování čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, školné, na provozovanou zájmovou činnost nebo umožní nárokovým dětem/žákům/účastníkům nepřímo čerpat podporu z tzv. fondu solidarity.
Metodika pro podávání žádostí o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 (dále jen „Podmínky“) byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2386 ze dne 5. 9. 2022.

Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 - ke stažení ZDE 


Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 - ke stažení ZDE 

Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 - ke stažení ZDE 

Více informací naleznete: 
link.pnghttps://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-pomoci.

Tagy

pomoc pro Pražany