Lidé

Ředitelka školy

Vedení

Michala Lebedová Kránerová lebedova@zs-reporyje.cz Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň a ŠD
Jana Zborovjanová zborovjanova@zs-reporyje.cz Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň Předměty: AJ, RJ; Výchovná poradkyně

Učitelé II. stupeň

Učitelé I. stupeň

Školní družina

Asistenti pedagogů