Základní škola Praha 5 – Řeporyje je partnerskou školou zkouškového centra Cambridge English

Publikováno: 27.6.2024 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Základní škola Praha 5 – Řeporyje je partnerskou školou zkouškového centra Cambridge English a oficiálním přípravným centrem pro jazykové zkoušky Cambridge English

Vážení rodiče, milí žáci,

s potěšením vám oznamujeme, že naše škola je ode dneška partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek, akreditovaného zkouškového centra pro jazykové zkoušky Cambridge English a zároveň oficiálním přípravným centrem pro jazykové zkoušky Cambridge English.

Žáci a žákyně naší školy tak mají možnost se přímo ve škole připravovat k těmto prestižním zkouškám z angličtiny a získat jazykový certifikát s mezinárodní platností. Informace o mezinárodních jazykových zkouškách Cambridge English, o přípravných kroužcích / kurzech, zkouškových termínech a místech v našem regionu a způsobu registrace k nim se zájemci mohou dozvědět od září 2024 u PhDr. Jany Zborovjanové.

 

Hlavní přednosti cambridgeského systému jazykového vzdělávání 

 

  • Angličtina použitelná v praxi

Zkoušky (a tedy i příprava k nim) podporují schopnost kandidáta používat angličtinu v reálných situacích a to přiměřeně věku dítěte.

  • Všestrannost

Žáci rovnoměrně rozvíjejí čtyři základní dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení.

  • Motivace

Výuka i testování je zábavné, účast u zkoušky je pro děti obrovskou motivací.

U dětských zkoušek získává certifikát ze světoznámé University of Cambridge každý kandidát, hodnocení je vyznačeno grafickou formou. Certifikáty jsou předávány slavnostním způsobem. Celý systém je vytvořen tak, aby děti samy chtěly dosahovat vyšších stupňů a přirozeně směřovat k lepší angličtině.

Žáci vyšších ročníků základní školy mohou skládat i vyšší zkoušky pro mládež a dospělé, tyto zkoušky mají odlišný formát a pro získání certifikátu musí kandidát prokázat požadované penzum znalostí. 

  • Návaznost a výsledek

Zkoušky  jsou vázány na Mezinárodní referenční rámec (CEFR), podporují systematický jazykový progres, vyšší úrovně přirozeně rozvíjejí již dosažené úspěchy. Finálním výsledkem je jazyková zkouška na úrovni rodilého mluvčího (C1), kterého studenti dosahují v průběhu středoškolského studia.

  • Průběžná zpětná vazba pro dítě, rodiče i vyučující

Průběžné hodnocení poskytuje přesnou zpětnou vazbu o jazykovém pokroku dítěte.

  • Zkušenost

Příprava i vlastní zkouška je pro děti nesmírně cennou zkušeností, která zvyšuje jejich nejen jazykové sebevědomí, ale i schopnost zvládat stres a podat při testování ten nejlepší výkon. Tato zkušenost se jim bude v budoucnu hodit při jakýchkoli dalších zkouškách (přijímací zkoušky, maturita atd).

 

Evropské centrum jazykových zkoušek 

 

Evropské centrum jazykových zkoušek je akreditovaným oprávněným držitelem licencí k realizaci prestižních mezinárodních jazykových zkoušek zkoušek Cambridge English a Österreichisches Sprachdiplom Deutsch.Patří mezi  tři největší soukromá zkoušková centra v České republice. Má největší portfolio jazykových zkoušek a statut platinového centra od Cambridge English Language Assessment.  

Tagy

Cambridge English