Přírodopis nás baví

Publikováno: 19.6.2022 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

V hodinách přírodopisu pozorujeme, vyhledáváme informace, zapisujeme, vytváříme 3 D modely hmyzu.

Také se učíme se spolupracovat ve skupinách, prezentovat své výsledky a hlavně budujeme náš vztah k přírodě.

Šesťáci a paní učitelka Zelenková

Tagy

Přírodopis - hravě