Řeporyjští učitelé v Berlíně

Řeporyjští učitelé v Berlíně

Publikováno: 11.12.2019 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

V rámci projektu „Inkluze a mezikulturní vzdělávání“si mohou učitelé rozšiřovat svou odbornost v zahraničí...

ŘEPORYJŠTÍ UČITELÉ NA BERLÍNSKÉ ZÁKLADCE

V rámci projektu „Inkluze a mezikulturní vzdělávání“, financovaného Evropskými strukturálními a investičními fondy, si od letošního školního roku mohou řeporyjští učitelé rozšiřovat svou odbornost i na půdě vybraných škol v zahraničních zemích jako např. v Německu, Polsku či Švédsku.

První ze série stáží, zaměřených na problematiku integrace dětí s odlišným mateřským jazykem, absolvovali řeporyjští pedagogové ve dnech od 18. do 22. 11. 2019 v Berlíně. Vlídného přijetí se jim dostalo na základní škole Grundschule am Wasserturm – nacházející se v městské části Heinersdorf městského obvodu Pankow.

Během pobytu nezůstalo jen u plánovaných odborných konzultací se zahraničními pedagogy, pozorování výuky či diskuzí s dětmi. Zrodila se navíc myšlenka možného navázání dlouhodobého partnerství mezi oběma školami a s tím spojených výměnných pobytů mezi žáky. Vedení obou škol realizaci tohoto záměru podporuje s nadšením. Předběžně bylo dohodnuto, že koncem tohoto školního roku navštíví Řeporyje zástupci berlínské školy, aby si udělali představu o našem vzdělávacím systému a aby podepsali s Řeporyjemi symbolickou smlouvu o partnerství obou škol. Největší radost z chystaného přátelství s Berlínem mají děti, které už nyní zahajují s berlínskými žáky korespondenci v angličtině.

Život na berlínské základce

Na základní školu chodí děti v Berlíně od 1. do 6. ročníku. Od 7. do 13. ročníku se postupně profiluje jejich zaměření v rámci středoškolského vzdělávacího systému. Povinná školní docházka trvá 10 let. Známky děti dostávají v hodnotící škále 1–6. V prvním ročníku jsou ale hodnoceny pouze slovně.

Každé dva roky se berlínští školáci mohou těšit na projekt nazvaný „Cirkus ve škole“. Přímo ve stanu postaveném v areálu školy se děti pod vedením zkušených cirkusáků učí nejrůznějším kouskům. Po důkladném tréninku pak následují opravdová představení, v nichž účinkují děti před skutečným publikem – vystupují v rolích klaunů, předvádějí čísla nacvičená s živými holuby, chodí po laně, cvičí na hrazdě, kouzlí…

 

     Přejme si tedy, aby se děti z obou škol mohly společně navštěvovat, přátelit se a učit se jeden od druhého.

 

 

 

Výzva pro rodiče

V souvislosti s plánovanými výměnnými pobyty by ZŠ Praha – Řeporyje ráda oslovila rodiče našich žáků, kteří by byli ochotni ubytovat malé Berlíňany ve svých domovech. Pobyty v rodinách pro děti z Řeporyjí zajistí i berlínská strana. Máte-li zájem poskytnout školákům ze zahraničí na několik dnů přístřeší, posílejte své nabídky na kauer@zs-reporyje.cz a do předmětu uvádějte heslo „reciprocita".

 

Rozhovor pana učitele Zdeňka Kauera s konrektorem berlínské základní školy panem Svenem Slabonem:

Grundschule am Wasserturm – Berlin:

Prezentace stáže: