Jak roztřídit živočichy?

Publikováno: 19.6.2022 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Další úspěšný projekt ve 3. třídách - Jak roztřídit živočichy? 

 Každý tým zjišťoval a zpracoval informace o vybrané skupině živočichů - ryby, obojživelníci,plazi,ptáci a savci.