Továrna na zprávy

Publikováno: 4.6.2024 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

K nedílnému zpestření výuky mediální výchovy patří besedy či exkurze.

 Po březnové  návštěvě Českého rozhlasu nahlédli naši deváťáci do zákulisí významné tuzemské zpravodajské agentury České tiskové kanceláře (ČTK). Školáci tak měli možnost udělat si obrázek o distribuci objektivních, ověřených a nezaujatých informací dalším veřejnoprávním či soukromým médiím. Žáci se také vydali na pomyslnou výpravu do historie národní zpravodajské agentury, v níž se v kontrastu výdobytků moderního zpravodajství dozvěděli o zasílání zpráv potrubní poštou či o několikadenním pořizování publikovaných snímků. Naše ryze chlapecká expedice si také s chutí poklábosila s redaktory sportovního zpravodajství o zlatých medailích našich hokejistů z letošního mistrovství světa či o republikových úspěších Sboru dobrovolných hasičů v Řeporyjích. V neposlední řadě si dali žáci do souvislosti také den vzniku Četky – ten se shoduje s datem vzniku Československa. Za tradičně srdečné přijetí a poutavé vyprávění patří naše velké poděkování ředitelce Akademie ČTK paní Martině Vašíčkové. Doufáme, že se nám v příštím školním roce podaří doplnit návštěvní triádu českých veřejnoprávních médii o exkurzi do České televize.

Zdeněk Kauer, Lucie Wilczková