Fyzika hrou se stavebnicí Electronic kit

Publikováno: 23.6.2024 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Electronic kit je vzdělávací stavebnice určená k jednoduchému a přehlednému seznámení s principy elektroniky.

Obsahuje různé komponenty, jako jsou rezistory, kondenzátory, žárovky, diody a tranzistory, které žáci mohou sestavit do sériových a paralelních obvodů.  Během hodiny žáci pracovali ve dvojicích. Učili se základním elektronickým schématům a principům. Sestavovali funkční obvody a testovali jejich správnost. Důraz byl kladen na praktické použití teoretických znalostí a na řešení problémů, které během sestavování obvodů nastaly.