Programy všeobecné primární prevence

Publikováno: 6.11.2023 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

I v letošním školním roce naše škola pokračuje ve spolupráci s organizací Život bez závislostí,

která pro nás pořádá programy všeobecné primární prevence. Prevence u nás probíhá už od 1. třídy, kde se programy zaměřují především na stmelování kolektivu a třídní pravidla. V dalších ročnících se prevence věnuje tématům, která nesou název – Nejsme spolužáci, ale i kamarádi, Nenechám se vyprovokovat, Co smím, nesmím a musím, Bavím se i bez alkoholu, Stop šikaně, Třída a třídní – jeden tým, Spolupracující třída, Jak se bránit kyberšikaně ad. Všechna tato témata vedou k naplňování cílů našeho Preventivního programu, z nichž za nejpodstatnější považujeme, aby škola byla pro žáky bezpečným prostředím. Zároveň také usilujeme o to, aby žáci předcházeli rizikovému chování. Lektoři organizace Život bez závislostí nepředávají žákům pouhé informace, ale snaží se je vždy interaktivní hravou formou zapojit, protože vlastní prožitky dětí vedou k lepšímu uvědomění si následky svých činů.

 

Wilczková Lucie