Projekt "Listování" na naší škole

Publikováno: 20.11.2023 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Žáci třetích, čtvrtých a pátých ročníků se zúčastnili projektu „Listování“, který má za úkol přiblížit literaturu dětem.

Skupina autorů a herců, okolo Lukáše Hejlíka, se tentokrát zaměřila na knihu „Strýček Ludvík“. Zajímavou a zábavnou formou tuto knihu přiblížili dětem. Během představení je aktivně zapojovali do děje. Představení sklidilo veliký ohlas.                            

Hana Zdvihalová a Jana Veverková