Myšlenková mapa – 8. třídy

Publikováno: 30.5.2021 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Po probrání všech krajů České Republiky, bylo třeba vše zopakovat a ukotvit získané informace a znalosti.

Myšlenkovou mapou si žáci ujasnili, čím je daný kraj charakteristický. V příloze máte menší ochutnávku.

Kateřina Machynková