Brouci v 6. třídách

Brouci v 6. třídách

Publikováno: 11.10.2021 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

V hodině výtvarné výchovy jsme s chlapci ze 6. A a 6. B propojili znalosti z matematiky (Osová souměrnost) a  přírodovědy (Bezobratlí) .

Každý žák si vybral jeden obrázek bezobratlého živočicha, odstřihl polovinu obrázku a nalepil na čtvrtku. Druhou osově souměrnou polovinu žáci dokreslili a vybarvili pouze různými odstíny šedé a černé barvy. Výsledkem byly velmi povedené obrázky, kterými si vyzdobí třídu a využijí v hodinách přírodovědy.

Jana Veverková

Tagy

6. ročník - Výtvarná výchova