Sportovní den pro druhé a čtvrté třídy

Sportovní den pro druhé a čtvrté třídy

Publikováno: 11.9.2021 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Za krásného počasí vyrazilo pět tříd sportovat.

Nejdříve proběhla svačinka, protože cesta byla dlouhá. Byly připraveny různé sporty a stanoviště. Hlavním sportem byl zvolen orientační běh. Čtvrťáci se ujali druháků a společně si běželi cestou barevných fáborků. Běhali skupinky i jednotlivci, kteří měli nadšené a hlasité diváky. Zvítězil sportovní duch a orientační běh, protože na další sporty z časových důvodů nedošlo.

Učitelky 2. a 4. tříd

Tagy

sport - 2. ročník - 4. ročník