Mediální výchova v naší škole - Projekt O2 Chytrá škola

Publikováno: 11.12.2019 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Projekt O2 Chytrá škola pomáhá především pedagogům a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa...

 

www.o2chytraskola.cz

POPIS PROJEKTU

Projekt O2 Chytrá škola pomáhá především pedagogům a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Na veřejném a bezplatném portále www.o2chytraskola.cz najdete komplexní a užitečné informace o bezpečném zacházení s internetem a digitálními technologiemi i konkrétní tipy, jak o nich mluvit s dětmi.

Kromě vzdělávacího portálu O2 Chytrá škola nabízí také grantový program pro základní školy, které mohou získat až 100 000 Kč v oblasti rozvoje digitálních kompetencí učitelů, žáků a jejich zákonných zástupců.

V rámci grantové výzvy 2019/2020 bylo podpořeno 69 základních škol po celé České republice a rozděleno necelých 5 000 000 Kč, v  průměru 72 000,- Kč na školu.

 

Základní škola Praha 5 – Řeporyje, Od Školy 596, 15500 Praha 5, IČO: 47 611 219

 

Hlavním cílem mediální výchovy je vštěpit žákům zásady bezpečného chování na internetu a rozvíjet jejich schopnost kritického myšlení. Žáci získají povědomí o způsobu fungování a poslání médií v současné společnosti. Při analýze mediálních sdělení si vypěstují schopnost ověřovat věrohodnost a způsob sdělování informací srovnáváním kvalitativně různých médií. S tímto záměrem pochopitelně úzce souvisí také podpora žáků při objevování komunikačních předpokladů a motivace k jejich dalšímu sebevědomému rozvoji. Žáci si vyzkoušejí argumentovat ve prospěch či neprospěch různých hledisek, a přitom se pokusí nepodléhat sugestivně podbarveným a na emoce zaměřeným vlivům.

 

 

Učitelé: Mgr. Zdeněk Kauer, Mgr. Lucie Wilczková

Cílová skupina: žáci 9. ročníků.

Termín realizace projektu: září 2019 – červen 2020

Rozpočet: 91.000,-Kč