Žáci se učí navzájem

Žáci se učí navzájem

Publikováno: 20.3.2021 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

V rámci hodin finanční gramotnosti dostali žáci za úkol připravit prezentaci z daného tématu „Finanční produkty“. 

 Každá dvojice žáků měla zadaný konkrétní finanční produkt, který prezentovala svým spolužákům. Finanční produkt představila, vysvětlila a popsala jeho výhody a nevýhody. Na konec uvedla konkrétní příklad z praxe a položila spolužákům několik otázek.

Pavel Jelínek