Preventivní programy - Život bez závislostí

Publikováno: 27.10.2021 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

I v letošním školním roce spolupracuje naše škola s organizací Život bez závislostí, která u nás pořádá preventivní programy napříč 1. a 2.

stupněm.

Témata preventivních programů jsou volena vždy tak, aby byla pro danou třídu co nejvíce efektivní a aktuální. Na prvním stupni se zaměřujeme především na stmelování kolektivu, šikanu, popřípadě otázky bezpečnosti. Na druhém stupni volíme témata buď zaměřená opět na spolupráci, nebo na návykové látky (drogy, alkohol). Zaměřujeme se také na významné mezníky v životě dětí – vstup do první třídy, přechod na druhý stupeň základní školy a přechod na střední školu – žáci 9. ročníku. S organizací Život bez závislostí spolupracujeme již několik let a jsme s nimi velmi spokojeni.

Wilczková Lucie

Tagy

Prevence - kolektiv - šikana