Den dětí v ŠD

Publikováno: 23.6.2024 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

V pátek 31. 5. se na školním hřišti konalo sportovní odpoledne, které přineslo radost nejen dětem, ale i vychovatelkám.

Děti měly možnost soutěžit v různých disciplínách, což jim umožnilo ukázat své dovednosti a zároveň si užít krásné odpoledne plné sportu a zábavy. Děti měly za úkol například hledat čísla, házet míčkem na cíl a chytat rybičky na prut. Každá disciplína měla své speciální stanoviště, kde se děti mohly seznámit s pravidly a technikou. Atmosféra na hřišti byla přátelská a plná radosti. Děti si navzájem fandily a povzbuzovaly se, což je pozitivně motivovalo k plnění úkolů. Na závěr sportovního odpoledne byla pro všechny děti připravena malá odměna.

Veronika Košvancová, Šárka Straková