Chemie baví

Publikováno: 20.11.2023 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Žáci osmých tříd si v praktických úlohách v rámci laboratorního cvičení ověřili znalosti nabyté během hodin chemie.

Tématem úloh byly metody oddělování složek z různých směsí. Vyzkoušeli si extrakci, filtraci, usazování, sublimaci a chromatografii, a to vše s použitím bezpečných materiálů, které jsou běžně k dispozici. Pokusy žáky baví a vedou je k přemýšlení o zkoumaných jevech. 

Lenka Weignerová