Přespolní běh 2023

Publikováno: 9.9.2023 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

První školní týden byl na programu přespolní běh, kterého se zúčastnili žáci 2. až 8. ročníků.

Trasa byla vedena terénem na „Skále“ za velmi přívětivého počasí.

Žáci 2. a 3. tříd běželi okruh, který byl dlouhý 1 km. V této kategorii se nejlépe z 2. tříd dařilo

Sebastiánovi Dvořákovi, který se umístil na 1. místě a trasu zvládl zaběhnout za 4: 58 min.

Na 2. místě se umístil Šimon Kočovský s časem 5:5 min. a na místě 3. pak Tomáš Mráz s

časem 5:8 min. Nejlepším časem z dívek se může pochlubit Agáta Hendrychová, která

zvládla okruh za 5:30 min.

Nejrychlejší čas ze 3. tříd patří Mikuláši Merhautovi, který trasu zvládl za pouhé 4:35 min.

2. místo obsadil Adam Anděl, který byl v závěsu ihned za Mikulášem s téměř totožným

časem. O něco pomalejší, než první dva soutěžící byl Adam Novoveský s časem 4:45 min.

Nejlepší holčičí čas patřil Lauře Křepelové a to 4:39 min. 2. místo obsadila Amálka Neradová

a na 3. pozici doběhla Agáta Rumlová.

4. a 5. ročník měl již těžší obtížnost a trasu musel zvládnout v podobě dvou kol (cca 2km).

Ze 4. tříd tento závod zvládl nejlépe Jaromír Mendl v čase 9:43 min. 2. místo obsadil Alex

Hendrych a 3. pak skončil Roman Havelka. Z dívek se na 1. místě umístila Karolína

Mládková, 2. byla Nela Svrčková a 3. Tereza Šimáčková.

V souboji 5. ročníků byl nejrychlejší Šimon Hink s časem 9:11 min. Na 2. místě se umístil

Tomáš Merhaut a na 3. Jakub Pospíšil. Z holek trasu nejlépe zvládla Laura Jansová v čase

11: 59 min. 2. místo obsadila Sabina Böer a 3. Yelyzaveta Ladonko.

6. až 8. ročník běžel stejnou trasu, ale již tři kola, která měla necelé 3 km. Z 6. tříd byl

nejrychlejší Adam Záda s časem 12:50 min., 2. místo obsadil Daniel Andrš a 3. místo patří

Dominikovi Babkovi. Z dívek se nejlépe vedlo Natálii Fričové, která skončila na 1. místě.

2. místo obsadila Johana Fialová a 3. doběhla Ema Jaklová.

V 7. ročníku byl nejrychlejší Simon Lexa s časem 13:3 min., 2. místo obsadil Erik Javůrek a

3. pozice patřila Adamovi Andršovi. Z dívek se na prvním místě umístila Sára Kubicová, na

2. Adéla Vránová s Isabelou Černou. 3. místo obsadila Alžběta Tesařová.

Z 8. ročníku mezi chlapci dominoval David Štětina s časem 13:14 min. 2. se umístil Tobiáš Kotajný a 3. Petr Kranát. Mezi dívky suverénně zvítězila Barbora Tykalová s náskokem

1⁄2 min. před Aničkou Bollardt. 3. doběhla Milena Havelková.

Nejlepší žáci tohoto školního kola budou mít možnost reprezentovat školu na obvodním kole.

Děkujeme všem zúčastněným.

Marek Ondruch