ŠVP 8. ročník

ŠVP 8. ročník

Publikováno: 3.6.2024 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

České Švýcarsko

V pořádku jsme dojeli a užíváme nabitého programu. 

Den druhý -  jsme strávili v okolí Krušných hor, ve kterých proběhl kvíz ze znalostí zeměpisu a přírodopisu. Žáci se zúčastnili trasy dlouhé cca 5km a odpovídali celkem na 23 otázek. Na prvním místě se umístil Lukáš Ulman s Matějem Šimáčkem. O druhé místo se podělila dvojice David Štětina a Artur Franz s dvojicí Jakub Paliatka a Tobiáš Kotajný. Na třetí pozici se umístil Ota Zedek, Tobiáš Fiala a Petr Konrád.

Den třetí - Krásu Českého Švýcarska jsme dnes objevovali během túry, díky které máme v nohách 20 kilometrů. Stříbrný vrch, Kamenné varhany, vodopád a krásy místní přírody nás nadchly a těšíme se na další zážitky.

Den čtvrtý - Dnešní ráno jsme začali výukou občanské výchovy. Žáci byli rozděleni do skupinek, ve kterých zakládali svou vlastní politickou stranu a následně prezentovali svůj volební program. Dopoledne se neslo v duchu přírodopisu, kdy děti ve skupinkách hledaly žádané rostliny a živočichy. V odpoledních hodinách následoval program s animátory a večer byl zakončen diskotékou.