Projekt OPEN 58

Publikováno: 1.11.2022 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

V 7. B proběhla pilotáž číslo 4 projektu OPEN 58. 

 

Cílem lekce bylo, aby žáci pochopili, co je životní úroveň a jaké faktory ji ovlivňují. Pomocí hravých aktivit si osvojili nejen základní definici a význam, ale vytvoříli vlastní příklady toho, jak se podle jejich uvážení žije „nejlépe“ a „nejhůře“.