Mediální výchova

Mediální výchova

Publikováno: 22.6.2022 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Závěr školního roku se každoročně nese v duchu exkurzí a besed. 

Žáci povinně-volitelného předmětu mediální výchovy využili této příležitosti k pozvání řeporyjského starosty pana Pavla Novotného. Školáci zaníceně diskutovali s panem starostou o bulváru – žurnalistickém žánru, který svou existencí zrcadlí nejen potřeby části naší společnosti, ale zároveň ve světě médií posiluje svobodu slova.

V návaznosti na tuto besedu pak žáci projevili přání nahlédnout do zákulisí České tiskové kanceláře. V této tzv. „továrně na zprávy“ si účastníci exkurze mohli udělat jasnou představu o způsobu distribuce „nezkreslených“ informací dalším veřejnoprávním i soukromým médiím. 

Zdeněk Kauer