Anglická konverzace zábavně a smysluplně

Publikováno: 15.2.2023 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Vyvážené osvojení si řečových dovedností receptivních (čtení, poslechu) a produktivních (psaní a mluvení) představuje ve výuce cizího jazyka ideální, a tudíž náš cíl. V hodinách anglické konverzace pak klademe větší důraz na rozvoj schopnosti pozorně naslouchat sdělení druhých stejně jako na dovednost na ně pohotově a smysluplně reagovat.

Kromě toho, že s dětmi diskutujeme o vybraných tématech či popisujeme obrázky, navíc rádi zapojujeme naše školáky do skupinových projektů. Ty zahrnují výstupy v podobě powerpointových prezentací či zábavných divadelních scének. A to žáky moc baví!

Zároveň společně posilujeme kritické myšlení – diskutujeme, analyzujeme, interpretujeme, sumarizujeme obsahy různě zaměřených audiovizuálních příspěvků. Pro jasnou formulaci svých názorů a uspořádané vyjadřování vlastních myšlenek využíváme hojně i opory myšlenkových map.

Všechny výše zmíněné aktivity provází úsilí o vytvoření takové interaktivní výuky, která by co nejvěrněji  napodobila prostředí autentické komunikace v nemateřském jazyce. Tak doufejme, že bude tato snaha i nadále přinášet své ovoce!

 

Denisa Šilerová a Zdeněk Kauer