Jak funguje elektrárna a co jsou to udržitelné zdroje?

Publikováno: 23.5.2022 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

V posledních čtyřech hodinách fyziky se žáci šestých tříd věnovali tématu elektrárna. 

Každá skupina žáků vypracovala vlastní plakát reprezentující jeden typ elektrárny. K dispozici měli nejen internetové zdroje a učebnici, ale také nejrůznější encyklopedie, ze kterých mohli čerpat informace. Během závěrečné hodiny projektu si žáci navzájem prezentovali nově nabyté poznatky a diskutovali o ekologii, výhodách a nevýhodách jednotlivých typů elektráren, ale také třeba o havárii v Černobylu a dalších zajímavých tématech. Výsledky jejich snažení v budoucnu poslouží jako výzdoba třídy.

Kateřina Vlčková

Tagy

6. ročník