Živé obrazy ve 4. A

Publikováno: 6.11.2022 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Staré pověsti české v podání žáků 4. A. 

1. Bivoj přináší kance

2. Poselstvo přichází k Přemyslu Oráči

3. Libuše věští slávu Prahy

4. Praotec Čech na hoře Říp

5. Ctirad vysvobozuje Šárku

Hanka Zdvihalová