Mediální výchova s panem starostou

Publikováno: 6.6.2021 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Na pozvání řeporyjských deváťáků, kteří se v tomto školním roce zapsali do mediální výchovy... 

(povinně-volitelného předmětu), přišel pobesedovat minulý čtvrtek o svých novinářských zkušenostech současný starosta městské části Řeporyje pan Pavel Novotný.

Po starostově úvodním slově o vzniku a vývoji bulváru jakožto neodmyslitelné součásti zpravodajského repertoáru, následovala věcná diskuze o redakční práci a tvorbě bulvárních zpráv. Beseda nabádala k nezaujatému pohledu na tento zpravodajský žánr, který do jisté míry odráží potřeby části naší společnosti. Žáci se také dozvěděli, že bulvár přináší i důležité informace o společenských tématech, jimž seriózní zpravodajství mnohdy nevěnuje náležitou pozornost.

Beseda byla vedena snahou podnítit v žácích vyvážený zájem o veřejnoprávní i komerční média, stejně jako nabádala k jejich obezřetné analýze.

Zasloužené období besed a exkurzí po náročném roce distanční výuky však rozpravou s panem Pavlem Novotným teprve začíná. Příští týden navštíví žáci deváté třídy Českou tiskovou kancelář, kde se dozvědí, jak vůbec taková zpráva vzniká. 

Touto cestou bychom také moc chtěli panu starostovi poděkovat za to, že přijal naše pozvání do hodin mediální výchovy a že se s žáky podělil o bohaté zkušenosti z prostředí bulváru.

 

Kauer Zdeněk, Wilczková Lucie a žáci 9.A

 

Tagy

Pavel Novotný - Mediální výchova