Opakování přírodopisu venku

Publikováno: 25.10.2022 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Žáci 7. tříd si venku hravou formou zopakovali učivo, které bylo probráno od začátku školního roku. 

Úkolem bylo najít jednotlivé otázky a díky správným odpovědím přišli na tajenku, která byla nápovědou na budoucí téma (DINOSAURUS).

Kateřina Machynková a Jana Zborovjanová