Čtvrťáci se zapojili do projektu CodeWeek

Publikováno: 27.10.2021 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

CodeWeek neboli Evropský týden programování je mezinárodní akce, jejímž cílem je zábavným a kreativní způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost dětem i dospělým.

Letos se tato akce konala ve dnech 9. – 24. října 2021 a naši čtvrťáci u toho nesměli chybět. V rámci výuky IKT, kterou letos poprvé vyučujeme od čtvrtého ročníku, žáci rozvíjeli informatické myšlení, kreativitu i týmovou spolupráci. Paní učitelka připravila pro žáky různé aktivity, díky kterým se na chvíli mohli vžít do role programátorů. V prostředí videohry Light bot zkoušeli ovládat robůtka jednoduchými příkazy. Také jsme si ukázali, že k informatickému myšlení vůbec nepotřebujeme počítače – při této aktivitě jsme na chodbě ve čtvercové síti kódovali informaci pomocí čísel a snažili se rozkódovat cestu k rozbité překážce. Poté si žáci ve skupinách zkoušeli zakódovat vlastní cesty, které si v rámci třídy různě vyměňovali. Všichni zúčastnění byli odměněni certifikáty o účasti.Tyto hodiny informatiky nás velmi bavily a rádi se zúčastníme dalších ročníků.

Karolína Koutecká

Tagy

4. ročník - CodeWeek