Zemědělský den v NZM

Publikováno: 8.6.2022 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Dne 1. června se 5. třídy zúčastnily „Zemědělského dne“ v NZM. Žáci si společně prošli „Zemědělskou stezku“. 

Na stanovištích si upevnili znalosti týkající se zemědělství a dozvídali se i nové informace z tohoto oboru. Zkusili jsme si některé dovednosti - například na  modelu podojit krávu. Nakonec byla snaha žáků odměněna malým dárkem.                                                                                    Hana Zdvihalová