Stáž Málaga 5. 6. 2022 - 9. 6. 2022

Publikováno: 27.6.2022 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Na konci května se nám naskytla velmi lákavá nabídka, a to vycestovat na stáž do Španělska v rámci  programu V54.

Stáž probíhala od 5. 6. 2022 do 9. 6. 2022  ve městě Málaga. Vzhledem k tomu, že obě učíme již řadu let a ani jedna neměla možnost navštívit školy jiných zemí, jsme tuto nabídku velmi rády přijaly a na nové zkušenosti se opravdu těšily.

 V průběhu dní jsme měli možnost my i s ostatní účastníci cesty se blíže seznámit se španělským vzdělávacím systémem, který je založen na režimu obecného a speciálního vzdělávání (LOGSE). Povinná školní docházka probíhá od 6 do 16 let pro všechny osoby, které žijí na území Španělska. Na hostitelských školách jsme se mohli konkrétně podívat, jak probíhá výuka v jednotlivých předmětech, jakými metodami se pracuje, jak probíhá hodnocení žáků, které formy práce jsou upřednostňovány a proč. Velký důraz je zde kladen na rovnost pohlaví. Velmi přínosné bylo porovnání systému začleňování žáků s cizím mateřským jazykem.  Překvapivý byl nejen počet, ale i odlišné národností složení žáků v rámci jednotlivých škol (na některé škole pouze 3 na jiné mnohem více).  Celkově byly návštěvy jednotlivých hodin pro nás velmi zajímavé a inspirativní a do další práce přinesly mnoho nápadů.

Ke kladnému hodnocení celé stáže určitě vedlo i velmi milé a přátelské přijetí nejen vedením hostitelských škol, ale i ostatními vyučujícími, se kterými jsme v rámci jednotlivých hodin všichni setkávali.

Pevně věříme, že tyto projekty v rámci EU budou dále pokračovat a i další učitelé budou mít možnost získávat nové zkušenosti z různých zemí a porovnávat jednotlivé školské systémy.

 

Renata Šantorová a Jana Veverková

 

Přiložené soubory ke stažení