Indiánské dny v 1. třídách

Publikováno: 5.3.2023 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

V prvních třídách proběhly v uplynulých dvou týdnech Indiánské dny.

Poznávání kultury indiánů prolnulo výuku ve všech předmětech. Například v matematice jsme počítali indiánské slovní úlohy, ve výtvarné výchově jsme vyrobili čelenky, lapače snů a jmenovky s indiánskými jmény, kterými jsme se i oslovovali. Byli jsme oblečeni v indiánských oděvech, ke kterým se vyrobená čelenka náramně hodila. V pracovních činnostech jsme vyráběli 3D týpí. Třídy byly vyzdobeny velkým totemem. V hudební výchově jsme se naučili zpívat indiánskou ukolébavku Ho ho watanay. O způsobu života indiánů jsme si vyprávěli a snažili se vzít příklad z jejich způsobu života. Naše prvňáčky výuka touto zábavnou formou nejen velmi těšila, ale zároveň si rozšířili své kulturní obzory.