Pravěk - IV. A

Publikováno: 27.9.2021 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

V září jsme se zabývali pravěkem. 

Tuto etapu dějin jsme propojili v rámci několika předmětů - českým jazykem, vlastivědou,  přírodovědou a výtvarnou výchovou. Vytvořili jsme tři skupiny. Každá skupina si vylosovala jedno období pravěku - starší dobu kamennou, mladší dobu kamennou a dobu bronzovou a železnou. Ve výtvarné výchově jsme si vyrobili v každé skupině 3D knihu (tzv. lapbook). Do ní jsme pak nalepovali informace, které jsme si samostatně o příslušném období pravěku zjistili. Následně jsme svůj lapbook představili ostatním spolužákům. Měli jsme radost, že jsme pravěk poznali zajímavou formou a zároveň nás to bavilo.

Jarmila Koběrská

Tagy

4. ročník - 4. A