Strahovská knihovna

Publikováno: 26.6.2021 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

3.A si na školním výletě užila krás staré Prahy. 

Začali jsme na Loretě, procházkou přes Nový Svět jsme došli až k Pražskému hradu. Potom nás čekala prohlídka Strahovské knihovny, kde jsme se dozvěděli spoustu informací o její historii, prohlédli jsme si teologický i filosofický sál (v něm jsme dokonce objevili dva tajné vchody vedoucí na její balkón) a prohlédli si prostory strahovského kláštera včetně výstavy k příležitosti 900 let založení řádu premonstrátů. Absolvovali jsme také prohlídku barokní strahovské baziliky, kde jsme uviděli varhany, na které hrál také W. A. Mozart, vystavené ostatky sv. Norberta a na závěr jsme měli možnost si zazvonit na čtyři nové zvony, které budou letos umístěny do věže baziliky. V zahradě kláštera, tzv. Sala terreně jsme se nasvačili a na vyhlídce jsme si udělali společné fotky s krásným výhledem na Prahu. Na závěr výletu jsme se občerstvili výbornou zmrzlinou ve zmrzlinové manufaktuře na Břevnově.

Jarmila Koběrská

Tagy

3. ročník - 3. A - Praha - Břevnov