Výjezd a projektový den v 9. B

Výjezd a projektový den v 9. B

Publikováno: 9.11.2022 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Základní škola Praha 5 – Řeporyje je spolu s deseti partnerskými školami z Prahy ve školním roce 2022/2023 zapojená do projektu Open 58.

OPEN O = Osvěta, P = Plán, E = Etnikum, N = Nové metody

V rámci projektu jsou realizovány aktivity, které přispívají ke zkvalitnění podmínek pro vzdělávání. V průběhu roku budou probíhat pilotáže v různých ročnících zaměřené na podporu demokratické kultury a demokratického klimatu.

V září byli žáci 9. B na výjezdu v Otevřeném mlýně v Kačici.

Vyzkoušeli si, jak pracovat s veřejným plánováním, jak oslovit všechny uživatele veřejného prostoru a jak v týmu projít procesem proměny společně užívaného místa. Na závěr navrhli proces proměny prostoru, který využívají ve škole.

Celý proces žáci dokumentovali, natáčeli videa, prezentovali výstupy pracovních skupin a odjížděli ze mlýna plni nápadů a chuti změnit něco ve svém okolí. Zdroj: OPEN 58 a OPEN 51 – O= Osvěta, P = Plán, E = Etnikum, N = Nové metody

V návrhu proměny prostoru školy pokračovali v rámci projektového dne. Tento den využili na vyhodnocení dotazníků přání všech žáků, rozhovory s vedením školy, vybranými učiteli a žáky. Po pěti hodinách práce dospěli k finální verzi proměny prostoru. 

Krátké video z celého projektu OPEN 58 vytvořené žáky 9. B bude ke zhlédnutí na Dni otevřených dveří v březnu 2023.  

 

Michala Lebedová

Tagy

změna - 9. B