Pasování na čtenáře

Publikováno: 23.6.2024 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Pasování prvňáků na čtenáře je nejen oslavou jejich prvních čtenářských úspěchů, ale také klíčovým momentem, který může podpořit jejich celoživotní lásku ke knihám a učení.

Celý školní rok se malí školáci seznamovali s písmenky, učili se číst první slova a věty. Král Ota I. z Království čtenářů vyslal svého nejvěrnějšího rytíře, aby je odměnil za píli, kterou při tom projevili. Všichni prvňáčci nejprve museli složit čtenářský slib a poté následovala samotná ceremonie. Každý prvňák přistoupil k rytíři Liborovi, který je s mečem v ruce symbolicky pasoval na čtenáře.

Petra Slancová