Iniciační rituál aneb prezentace ročníkových prací

Publikováno: 19.6.2022 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Veřejné prezentace ročníkových prací představují pro řeporyjské školáky pomyslný mezník, zachycující jejich proměnu v dlouhém čase.

Proto neskrýváme radost z toho, že se nám podařilo po dvouleté nucené odmlce konečně navázat na tradici, k níž se vedení školy se svým týmem pedagogů hrdě hlásí. A nejsme v tom sami! Podobně na tuto životní událost vzpomínají naši absolventi (viz rubrika O škole). Ti ji vnímají jako okamžik posilující nejen jejich sebevědomí, ale i dovednost zpracovávat informace a kultivovaně vyjadřovat své myšlenky. V neposlední řadě skýtá tento symbolický počin úžasnou příležitost rodičům k hrdému zhlédnutí svých ratolestí. Je to zkrátka okamžik, kdy si všichni zúčastnění uvědomí, že na samém počátku této dlouhé cesty stálo úsilí o zvládnutí abecedy a počítání na prstech jedné ruky. Nešetřeme tedy chválou letošní deváťáky! Ti se navzdory své obrovské trémě nejenže postavili této výzvě čelem, ale obecenstvu navíc předvedli, jaký netušený potenciál v nich dosud dřímal. Moc jim za jejich skvělé výkony gratulujeme! Zároveň připojujeme přání, aby tuto zkušenost zúročili jak na střední škole, tak i v praktickém životě!

Zdeněk Kauer

 

Tagy

9. ročník - ročníkové práce