Stěhování národů ve 4. třídách - zážitková pedagogika nejen v hodinách vlastivědy

Stěhování národů ve 4. třídách - zážitková pedagogika nejen v hodinách vlastivědy

Publikováno: 10.11.2020 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

V hodinách vlastivědy se snažíme našim žákům učivo zpestřit a přiblížit.  

Proto, když se objevilo téma „stěhování národů“, chtěly jsme zapojit zážitkovou pedagogiku tak, aby si žáci odnesli z tohoto období svou zkušenost.Příprava byla důkladná, jak se na takovou velikou logistickou akci patří. Zabrala nám celý týden a provázela nás hned několika předměty. Nejprve si žáci utvořili týmy/ kmeny a zvolili kmenové náčelníky. Ti si potom vylosovali v obálkách jméno příslušného kmene. Měli jsme tu Góty, kteří se po cestě musí rozdělit na Vizigóty a Ostrogóty. Dále zde byli Langobardi, Vandalové, Bungundi, Alamani, Frankové, Sasové, Anglové a Jutové. Žáci měli za úkol zjistit o každém kmeni co nejvíce informací z různých zdrojů a podle mapy si připravit trasu cesty a prezentaci svého kmene. V hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování jsme vyráběli lodě, vozy a další potřebné rekvizity.  Konečně nastal pátek „P“. Žáci si donesli plyšová zvířata a panenky, které je budou na cestě doprovázet. Někteří přišli i vhodně ustrojení. Se všemi věcmi (školní batoh, kufřík s výtvarkou, panenky, plyšáky) a další a další věci, které by mohly být na takové dlouhé cestě potřeba. Shromáždili jsme se na školním hřišti a vysvětlili si jednotlivé trasy. Pak se již všichni odebrali na místa, odkud tohle veliké putování začne. Na znamení se daly do pohybu jednotlivé kmeny. Když se potkaly s jiným kmenem, válčily nebo se daly na útěk. Každých sedm kroků rozbalily svá ležení. To abychom si uvědomili, že takové stěhování národů netrvalo jeden den, jako když jedeme nebo letíme v současnosti k moři. Některé kmeny musely překonávat na svých lodích i moře.  Po cestě zpovídal děti televizní štáb, který se ptal, jaký kmen představují, odkud kam jdou a jak dlouho jim bude cesta trvat. Všichni jsme si tuto akci užili. Na otázku, co bylo největším problémem při tomto „stěhování“, žáci odpověděli, že asi to, že stále ztráceli věci.                       

Karolína Koutecká a Hana Zdvihalová

Tagy

4. ročník - Zážitková pedagogika