Projekt OPEN 58

Projekt OPEN 58

Publikováno: 6.11.2022 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

V 7. A proběhla pilotáž číslo 5 projektu OPEN 58. 

Cílem hodiny bylo, aby žáci porozuměli pojmu vzdělání, jeho vlivu na život a důležitosti ve společnosti.