Jablíčkový den

Publikováno: 27.9.2021 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Ani letos jsme nevynechali projektový den na I. stupni - "Jablíčkový den"

V úterý 21. 9. 2021 se na prvním stupni všechno točilo kolem jablíček.  V tomto duchu se nesla matematika, český jazyk, přírodověda, prvouka i pracovní činnosti.

V matematice se během jablíčkového dne odhadovalo, kolik váží jednotlivá jablka. Jablíčka se také vážila a krájela.  Na nakrájených dílcích se výtečně vysvětlovaly základy zlomků.

V českém jazyce se četly pohádky o jablíčkách a psal se jablíčkový diktát.

Na pracovních činnostech a výtvarné výchově všichni kreslili, lepili, stříhali a vyráběli jablíčka.

Někteří také přinesli dobroty z jablíček. Všichni pilně pracovali, proto si zasloužili sladkou odměnu.

Hana Zdvihalová, Jarmila Koběrská

Tagy

1. stupeň