Střípky z mediální výchovy

Publikováno: 8.2.2023 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

V mediální výchově to žije!

Nesmírně nás těší, že se nám již čtvrtým školním rokem daří probouzet v žácích zájem o tento povinně-volitelný předmět. Z řady témat zaměřených na rozvoj mediální gramotnosti jsme se věnovali v naší poslední vyučovací hodině palčivému tématu – kyberšikaně. Cílem tohoto bloku bylo včasné předcházení jejím útokům a účinná obrana proti ní.

Lucie Wilczková a Zdeněk Kauer