Beseda s policisty

Publikováno: 8.2.2023 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

O dodržování zákonů a sankcích, plynoucích z jejich porušování,

besedovali erudovaní preventisté Městské policie hlavního města Prahy s žáky 9. ročníků. Poutavou, a pro náctileté zábavnou formou – na hony vzdálenou povýšenému poučování či moralizování, vtáhli sympatičtí policisté naše deváťáky do živé diskuze. Díky neotřelému přístupu bývalých strážníků si žáci jednak rozšířili povědomí v oblasti práva, jednak si uvědomili, že podhoubí zdravé společnosti vytváří zejména vůle člověka jednat slušně.

Zdeněk Kauer