Cirkulární škola

Publikováno: 8.8.2023 Autor(ka): Michala Lebedová Kránerová

Naše škola se zapojila do projektu Pražského inovačního institutu pod názvem „Cirkulární škola“.

Jeho cílem je podporovat udržitelný rozvoj ve školách a obeznamovat jak žáky, tak zaměstnance škol  s tématy jako jsoupředcházení vzniku odpadu kompostováním a pěstováním, předcházení vzniku gastroodpadu a řešení nakládání s ním nebo „reuse“ aktivity.

Na naší škole již v rámci projektu proběhlo několik akcí – SWAP sazenic, který proběhl v dubnu, kde si žáci sami mohli vyzkoušet, jak náročné, ale přínosné je pěstovat vlastní plodiny. V další akci jsme si vysvětlili, proč je pro nás i pro přírodu důležité recyklovat bioodpad, naučili jsme se, jaký je rozdíl mezi klasickým kompostem a vermikompostem a oba dva druhy kompostu jsme spolu se žáky založili. Žáci si sami vyzkoušeli zasadit do vyvýšených záhonů vlastní zeleninu a teď pozorujeme, jak roste. Až se na podzim vrátíme do školy, budou  žáci moci ochutnat plody vlastní práce.  Zároveň tak můžeme obohatit hodiny přírodopisu o pozorování proměny odpadu v užitečný živý materiál, který znovu využijeme při pěstování v dalších letech.

V plánu jsou ještě další akce – například nás čeká zamyšlení se nad tím, jak snížit množství odpadu ve školní jídelně.

Doufáme, že si pomocí těchto aktivit žáci uvědomí, že i oni sami mohou budovat hezčí a lepší budoucnost.

 

Jana Zborovjanová