AKTUALITY
SPOLUPRACUJEME
PLÁN AKCÍ
30. 6.
8:00 – 9:00
1. 9.
8:00 – 8:45

2. - 9. ročník od 8:00

1. ročník od 9:00

1. 9.
10:00 – 11:00
6. 9.
17:00 – 18:00

Učíme se pro život

Moderní základní škola

Naším cílem je naučit žáky orientovat se a uplatnit se v běžném životě.

Podporujeme

Důraz klademe na jazykové a digitální kompetence žáků, učíme žáky samostatnosti, vzájemné spolupráci a podporujeme jejich kreativitu.

Nasloucháme

Reflektujeme potřeby měnící se společnosti, spolupracujeme s rodiči, rozvíjíme nadání a zájmy našich žáků.

Učíme komunikaci

Mezi naše priority patří také podpora a výuka komunikace, verbální i neverbální, jakožto efektivního nástroje pro budoucí uplatnění žáků.