Informace o ŠD

 

Ranní družina

Ranní družina je pouze pro zapsané děti od 6:30 do 7:20 –  hlavní vchod ZŠ Praha 5 – Řeporyje.

Základní informace

Kontakty:

720 551 815

druzina@zs-reporyje.cz

Příspěvek na školní družinu se stanovuje na 300 Kč za měsíc.

Příspěvek za družinu bude hrazen pouze bankovním převodem.

První platba musí být uhrazena do 30.10. za první pololetí, druhá platba do 31.3. za druhé pololetí.

1. pololetí……1.500,- Kč

2. pololetí……1.500,- Kč

nebo jednorázově na celý školní rok……3.000,- Kč.

Na žádost rodičů je možné povolit změnu výše platby při docházce pouze do ranní družiny.

Číslo účtu školy: 308667354/0300

VS: přidělené číslo přihlášky

Provoz družiny 

Provoz ranní družiny je od 6:30 do 7:20 hodin, pouze na zazvonění pro děti, které jsou zapsané do ranní družiny.
V 7:40 je škola otevřena pro ostatní děti za dohledu vychovatelky.
Provoz odpolední družiny je od 11:35 do 17:00 hodin.
Rodiče si mohou vyzvedávat děti po obědě (systémové nastavení času dle faktického příchodu dětí z oběda) do 13:15.
A dále pak po hlavní činnosti od 14:30 do 17:00 hodin.

Práva žáka

• na odpočinek a volný čas
• na dodržování pitného režimu
• na docházku do ranní družiny 6.30 – 7.20 hod.
• na užívání víceúčelového hřiště na školní zahradě
• na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají
• na poskytnutí pomoci, jestliže se octne v nesnázích , nebo při úrazu

Povinnosti žáka

• ze ŠD žák nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky, před odchodem po sobě uklidí
• při hraní ve ŠD dbají žáci na bezpečnost svou a svých spolužáků a snaží se vyvarovat konfliktních situací
• při využívání víceúčelového hřiště na školní zahradě mají děti čistou sportovní obuv
• děti neničí zařízení zahrady, ani hračky a hry zapůjčené ve ŠD (dojde-li k úmyslnému poškození či zničení hraček nebo her, rodiče zajistí opravu)


Všechny děti ŠD jsou poučeny o zásadách bezpečnosti.