Zápis 2021/2022

Zápis do 1. tříd pro rok 2021/2022 proběhne následovně: 

VARIANTA A

Tato varianta bude platit v případě příznivé epidemiologické situace za osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce (dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí). Proběhne následovně: Varianta A - zápis ZDE

 

VARIANTA B

Tato varianta bude platit v případě nepříznivé epidemiologické situace bez osobní přítomnosti dítěte. Zápis proběhne distančně: Varianta B ZDE

 

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí narozených od 01. 09. 2014 do 31. 08. 2015, s sebou je nutno vzít OP a rodný list dítěte. U dětí s cizí státní příslušností je nutné přinést pas s uvedeným druhem pobytu v ČR.

Pokud bude zákonný zástupce žádat odklad povinné školní docházky, přinese s sebou žádost o odklad, která je ke stažení na konci této stránky, doporučující potvrzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zápis dětí, kterým bude 1. září 2021 méně než 6 let:

Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 01. 09. 2015 do 31. 12. 2015 a vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisu přinést vyjádření akreditovaného poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu dítěte do školy.

Kritéria pro zápis do ZŠ

Vedení základní školy otevírá ve školním roce 2021/2022 dvě první třídy po 25 žácích. Vzhledem k tomu, že očekáváme větší počet dětí u zápisu, zveřejňujeme postupná kritéria, podle kterých budou děti do jednotlivých tříd prvního ročníku vybrány:

 

  1. Kritérium : uchazeč s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy (Řeporyje) v době zápisu
  2. Kritérium : uchazeč s místem trvalého pobytu na území obce Zbuzany
  3. Kritérium : ostatní uchazeči

 

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.

Žádost o přijetí + dotazník ZDE

Žádost o odklad školní docházky do 1. třídy ZDE

Virtuální prohlídka ZDE